Най-после ще имаме национална здравна карта!

До 20 декември т. г. Работна група трябва да представи на здравния министър д-р Таня Андреева проект за Национална здравна карта. Предвижда се леглата (в момента те са общо 44 603) да бъдат намалени с 1627.

По-важно е намалението на леглата за активно лечение (34 775): ако те бъдат намалени с 3434, тогава осигуреността на 100 000 души от населението ще бъде 430 легла. Това е т. нар. “добър” вариант. “Лошият” предвижда намалението да е със 7083, т. е. осигуреността тогава ще стане 380.

И нещо много, много важно: само ЛЗ, включени в тази Нац. здравна карта, ще имат право да сключват договори с НЗОК. Останалите ще трябва просто да преминат изцюло на плащане в брой от пациентите. Това, впрочем, бе предложението на УС на БЛС в навечерието на т. нар. здравна “реформа”, но впоследствие отпадна – разбира се, поради корпоративни интереси…

Друг съществен момент, за който също винаги сме настоявали, е предвиденото разкриване на Кабинети за неотложна помощ, които ще бъдат разкрити към всичките 150 филиали на спешните центрове! Ако си спомняте, преди въпросната бездарна здравна “реформа” в старите добри поликлиники (защо ги разрушихме?!) работеха звената СНМП (Спешна и неотложна медицинска помощ), които един самонадеян авантюрист, в чиито ръце не е умирал нито един пациент, си позволи да разбие и да изхвърли оттам понятието и дейността “неотложна помощ”. Ето, че се намери най-после един решителен министър, който да поправи тази ужасна грешка! Предвижда се и обновяване на остарелия автопарк в отдалечените райони.

Работещите в отдавна боледуващата “Спешна помощ” ще получават ежегодно двукратно повишение на заплатите с по 10-15%.

Tags: , ,

Comments are closed.