Японският посланик и зам. министър на МИЕ откриха зала за ендоскопска хирургия

Оборудването на залата е по проект, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от японското правителство за над 200 хил. лева.

Посланикът на Япония у нас Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров откриха операционна зала, оборудвана с финансиране от японското правителство.

С посещението се финализира проект на УМБАЛ „Свети Георги“ за оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия с финансиране в размер на 205 449 лева, осигурени от Механизма за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от японска страна. Операционната зала е на 2 етаж в Хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги” на бул. „Пещерско шосе” №66. В проекта бе включено и задължителното обучение на медицинския персонал, който ще работи с новата апаратура.

Благодарение на финансовата помощ пловдивската университетска болница разполага с операционна зала с иновативна апаратура за лапароскопска хирургия. Внедряването на специализираната техника дава възможност на специалистите по обща, гръдно-коремна, жлъчно-чернодробна и АГ хирургия да прилагат съвременни методи, които значително скъсяват следоперативния престой, позволяват по-качествено изпълнение на интервенциите и намаляват тяхното времетраене.

Tags: , ,

Comments are closed.