Д-р Валентин Ангелов, директор на Национална онкологична болница: Над 45 000 прегледа годишно; ще повишим академичното ниво, възстановим акредитацията, ще обучаваме студенти!

Неотдавна д-р Валентин Ангелов спечели конкурс за изпълнителен директор на Нац. Онкологична болница. Роден през 1961 г. в гр. Кюстендил, той е завършил ВМИ – София. Има специалност по анестезиология, реанимация и интензивна терапия, магистър по здравен мениджмънт, магистър по бизнес-администрация , магистър по психология, специализирал в Англия по “Организация на спешната помощ” и в САЩ по “Изработване на здравноосигурителни продукти”; 13 години е работил като главен асистент в Клиниката по АРИТ в УМБАЛ “Св. Екатерина”; през последните 9 години е бил главен изпълнителен директор на ДЗИ “Здравно осигуряване”.

Пред централните медии той даде интервю, част от което препечатваме:

“”Първото нещо, което сторих при встъпването си в длъжност,, бе да създам работеща модерна администрация. В частния сектор, откъдето идвам, нещата стават по-бързо, има срокове, които се изпълняват и отговорности, които се спазват. Там има РЕД! Тук заварих по-тромава администрация. Искам тя да върви в крак с мен, за да обновим болницата. Ще имаме и нови правила за документооборота, нов ред в деловодството, както и правила за провеждане на тръгните процедури – заварих одит от МЗ, който фиксира някои нарушения при търговете и искам те да бъдат избегнати занапред.

През 2014 г. ще насоча вниманието си към развитието на болницата. Визията на новото ръководство е тя да стане отново университетска, тъй като я заварих с изтекла акредитация и без договор с висше ичилище. Ще направим всичко възможно за акредитация през 2014 г. вече водим разговори за възможностите болницата да стане база за обучение на студенти. Сега няма студенти, идват само специализанти по медицинска онкология, а тук имаме прекрасни хабилитирани специалисти, които е добре да обучават и студенти. Благодарни сме на “Сименс”, че ни дари мултимедия за учебната зала, която ще използваме при обучението.

Планираме телевръзка и с други центрове в страната. Ще продължим развитието и на научното звено, което вече е обвързано и с обучението. Ще дадем по-сериозен акцент на учебните програми, за да могат хабилитираните колеги да защитят своите титли. Искаме да повишим академичното ниво! Болницата е тежка откъм патология; трябва да се знае, че човек, получил онкодиагноза, се променя в психо-емоционален план и изживява сериозен стрес. Затова, като се прекланям пред прекрасните ни специалисти, ги помолих да лекуват освен с високия си професионализъм, още и със сърце!

Не на последно място по важност е дигитализирането на СБАЛО; съвременната болница не може без това. В момента имаме внедрени БИС (болнични информационни системи), но липсва свързаност и те реално не дават пълна картина и не работят с пълните си функционални възможности.

Има проект за нови линейки ускорители и очакваме МЗ да подпише финансирането за най-модерния лъчетерапевтичен комплекс у нас. Ще имаме 2 линейни ускорителя, които вече са произведени в Швейцария.

Много хора постъпват в болницата, само за да се изследват, което не е редно и може да се направи в извънболничната помощ; в развитите страни 70% от онкологичните дейности се извършват извън болниците.

Коментар. Несъмнено, намеренията на новия директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология са сериозни. Ние си позволяваме да му предложим още: разкриване на Кабинет “Поговори с мен, докторе!” за психоанализа и успокояване на заболелите, а и на техните лечители ; създаване на Награда “Проф. Станко Киров” за удостояване на достойни онколекари; наименоване на Аудиторията на проф. Станко Киров; възстановяване наименованието на Психодиспонсера на проф. Марин МУШМОВ. Историческата памет трябва да бъде част от интелекта на българския лекар.

Успех на новото поприще, колега Ангелов!

 

Tags: , , ,

Comments are closed.