Обява

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Адрес: гр.София, 1750, ул.”Д. Моллов” №1;тел.974 4115, факс 9759 375

 
ЦСМП – Софийска област търси да назначи лекари за филиалите в следните градове – Сливница, Самоков, Ихтиман, Костинброд, Своге, Годеч, Драгоман.

Основните изисквания на които трябва да отговаря кандидата са:
– Медицинско образование;
– Професионален опит в системата на здравеопазването минимум 1 година- ще се счита за предимство;
– Свидетелство за придобита клинична специалност – ще се счита за предимство;
– Компютърна грамотност;
– Задължително познаване на основните нормативни документи в областта на спешната медицинска помощ.

Основни задължения за длъжността:
– Оказване на спешна медицинска помощ в реанимационен или лекарски екип

Предлагаме:
– Трудов договор;
– Редовно изплащане на месечните трудови възнаграждения;
– Обучение със специализиран софтуер за работа;
– Добър социален пакет;
– Работа на 12-сет часови дежурства, при задължително спазване на междуседмичната почивка.

Възможно е и работа на непълен работен ден.

Tags: 

Comments are closed.