На вниманието на зам.-министър проф. Чавдар Славов: Въвеждане на задължително обучение в училищата по здравна и сексуална култура

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР СЛАВОВ,

Преди 2 години едно проучване на ФОЗ/МУ – София,доказа, че над 66% от нашите ученици нямат абсолютно никакви здравни и сексуални знания. Известно е почти пълното здравно невежество не само на подрастващите, а и на техните родители. Половината от учениците ни пушат, дрогират се, злоупотребяват с алкохол, обездвижени са, 10% са затлъстели, а ученичките извършват по 20 000 аборта по желание годишно. Расте и броят на венерозите, вкл. СПИН. Това е още по-тревожно?!

Чл. 122 от Закона за здравето гласи: “В рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на учениците по: лична хигиена; здравословно хранене; здравословна жизнена среда; здравословен начин на живот; предпазване от инфекциозни болести; здравни рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични средства; сексуално поведение, предпазване от полово предавани болести и СПИН и от нежелана бременност.”

Целият този чл. 122 е изпълнен в монографията ми “Здравна азбука”, единственото учебно помагало за сексуална и здравна култура, сертифицирано от МОН (Заповед № РД 09-362/26.02.2009, на министър Даниел Вълчев).

В предизборните програми на всички партии профилактиката е записана като приоритет, което е правилно, защото е най-евтината и се отплаща най-ефективно. Здравната просвета (промоция) е първата й част. Но къде е тя на практика?

Неколкократно съм предлагал на МОН и МЗ да спомогнат за разпространението на това помагало, вкл. и он-лайн чрез сайтовете им, но съм получавал бездушен чиновнически отказ.

Ще Ви цитирам мисъл на първия наш здравен организатор д-р Димитър Моллов: “Целият стремеж на лечебното изкуство е насочено главно към предотвратяване заболяванията, а това може да бъде постигнато чрез запознаване на населението с елементарните здравни правила на хигиената и диететиката и в общи черти – с анатомията на човешкия организъм, с каквато цел да се въведе в народните училища преподаване на упоменатите предмети.”

Казано е през 1879 г., т. е. преди цели 135 години!!

И не е изпълнено и до ден днешен!! Колко “мудно ходи нашто време” (Петко Славейков), наистина!

Предлагам да бъда включен в съответната работна група по темата.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.