Директорски назначения

За председател на Директорския съвет на “Пирогов” е назначен проф. Веселин Борисов, а за негов член – бившият изпълнителен директор проф. Димитър Раденовски.

За изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” – Смолян е назначена д.р Нина Шехова-Янкова, зав. Кардиологичното отделение, общински съветник от БСП.

Нейните намерения са да превърне болницата във високо технологично ЛЗ с високо качество на дейностите, дисциплина и ред, да разкрие инвазивна лаборатория към Кардиологичното отделение, да въведе ендоскопска хирургия и нови методи в урологията, да изгради Спешен болничен комплекс, да привлече изтъкнати специалисти за консултанти, да развие стратегическо сътрудничество с Гърция и да работи за създаване на Институт за обучение на фелдшери, медицински сестри и парамедици.

Желаем им успех!

Tags: , , , ,

Comments are closed.