Обновление в УМБАЛ “Св. Георги”

Вероятно в последната си публична изява министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева откри няколко реновирани лечебни и здравни звена на най-голямата болница в страната – УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив (изп. директор проф. Карен Джамбазов).

На територията на База-1 (където е Ректоратът, бул. “В. Априлов” 15): Клиниката по токсична токсикология (зав. доц. Янко Илиев); Отделение по диализно отделение и Отделение по професионални заболявания. За ремонта МЗ е отделило 1 млн лв, а допълнителни 400 000 лв е дала болницата.

Голям интерес предизвика Звеното по стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по клинична хематология (началник – проф. Стефан Горанов, носител на Наградата “Проф. К. Чилов”, може би единственият наш лекар с 4 специалности (по вътрешни болести, онкология, хематология и нефрология; истински следовник на най-славния наш клиницист).

В База-2 бяха открити: високотехнологичен Център по образна диагностика на онкологични заболявания (финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОПРР на обща стойност над 9,7 млн лв, като финансирането от ЕФРР е 8,115 млн лв и високотехнологичен Център за трансфер на знания и здравни технологии (създаден съвместно с МУ – Пловдив).

Честито, пловдивски колеги!

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.