Професор д-р Стефан Костянев, пловдивски лекар и ректор на Медицински университет – Пловдив, е един от новите член-кореспонденти на БАН

Проф. д-р Стефан Костянев, ректор на Медицински университет-Пловдив, е новият член-кореспондент на БАН в направление “Предкилинична медицина”. Той завършва медицина в Пловдив с най-високото отличие „златен Хипократ” през 1979 г. Заемал е последователно академичните длъжности: асистент, доцент и професор в катедрата по патологична физиология на МУ-Пловдив.

Доктор е по медицина и доктор на медицинските науки, магистър по здравен мениджмънт. Началник е на лабораториите по функционално изследване на дишането, кръвно-газов анализ, физическо натоварване и изследване на съня и член нa борда на директорите на УМБАЛ “Св.Георги”.

Проф.Костянев е избран за член-кореспондент на БАН от Събранието на академиците на 20.12. т.г. Научните му интереси са в областта на функционалната белодробна диагностика, кръвно-газов и алкално-киселинен анализ, физиология и патофизиология на физическото натоварване и съня, приложен софтуер за функционалната диагностика. Има съществен принос в разработването на нови направления в  патофизиологията на дишането,  на неинвазивни методи за оценка на белодробната механика и възпалението в дихателните пътища.

Автор е на над 155 публикации в рецензирани списания, 22 учебника и учебни помагала, 10 монографии. Главен редактор е на най-високо ранкираното научно медицинско списание у нас – Folia Medica, издавано в МУ-Пловдив. Член е на редакционните колегии на различни международни списания, на 7 международни браншови, професионални, образователни и научни организации. Трудовете му са цитирани над 650 пъти в чуждестранни и над 50 пъти в български списания.

Изключително активна е дейността му в управление на научно-образователни и инфраструктурни проекти на национално и международно ниво с усвоени над 10 млн. лв в МУ-Пловдив от началото на мандата му. Научен ръководител е на множество докторанти и специализиращи лекари.

Член е на: Висшия медицински съвет към МЗ, Съвета на Ректорите, Клуба на Ректорите на Европейските университети, експертни групи на НАОА, работни групи за подготовката на законодателни промени и национални стратегии в областта на висшето образование. Член на специализирани научни съвети. Избиран е трикратно за Зам. Декан по научно-изследователската дейност на Медицинския факултет, ръководител на катедрата по патологична физиология от 2004 г., а от м. юли 2011 г. Ректор на МУ-Пловдив.

Проф. Костянев е носител на авторитетни отличия: Лекар на България за 2011 г.; Почетен знак на European Respiratory Society (2012); Мениджър на годината на Европейската бизнес асамблея и Клуб Сократ (Оксфорд) (2013); Член на Клуба на ректорите в Европа и др.

Проф. Костянев е ерудиран учен и експерт, вдъхновяващ преподавател и администратор с модерна визия. Научната му продукция, преподавателската и организационна дейност за създаването на научна инфраструктура, научни школи и мрежи, за популяризирането и разширяването дейността на БАН извън София, са оценени от научната общност в България и чужбина.

Като ректор на МУ-Пловдив той изведе висшето училище на престижно място в националната класация. МУ-Пловдив стана носител и на високата награда “Най-добър университет” за 2013 г., присъдена от  Международния комитет “Сократ”  за водещи позиции в областта на образованието.

Изборът на проф. Костянев за член-кореспондент на БАН е събитие за пловдивската медицина и общественост, тъй като измина повече от половин век, когато през 1962 г. за първи път беше удостоен с това звание друг преподавател и учен в МУ-Пловдив – чл. кореспондент проф. д-р Елисей Янев, лекар-микробиолог.

Tags: , , ,

Comments are closed.