Медицинско сътрудничеството между България и Израел

Програми за обмен на студенти, лектори и специализанти, сътрудничество в областта на научноизследователската сфера, клиничната практика и антитерористичните действия – всичко това бе във фокуса на срещите, които осъществиха представители на МУ-Варна със свои колеги от Израел. Делегацията им бе в състав проф. д-р Красимир Методиев, заместник-ректорите проф. Тодорка Костадинова и проф. д-р Христина Групчева, деканът на Факултета по медицина проф. д-р Радослав Радев и помощник-ректорът Деян Грънчаров, те посетиха Университета и Университетската болница „Рамбам” в град Хайфа и двете университетски болници „Хадасса” в Ерусалим.

С Университета в Хайфа бяха обсъдени  въпросите по изпълнение на съвместните проекти с МУ-Варна, като програмите по обмен на студенти от Хайфа във Варна и възможностите за обмен на гост-професори и лектори по определени теми от образователната програма на медицинските факултети на двата университета. Беше дискутирана и програма за сътрудничество по общи за двете академични звена научни проекти.

С Университетската болница „Рамбам” в Хайфа бяха обсъдени предстоящите организационни стъпки по провеждането на 2-ия Международен уъркшоп по антитероризъм във Варна (9-12 юни 2015) с участието на израелски специалисти. Тук делегацията на МУ-Варна посети най-голямата в света подземна болница с над 2000 легла, пригодна за действие в пълен обем при военни и кризисни ситуации, както и Центъра по клетъчна терапия и клетъчни иновации, в който се разработват най-новите методи за пролиферация и диференциация на стволови клетки. Договорено бе изпращането на сътрудници от МУ-Варна в „Рамбам” за обучение и координация на действия при терористични актове, както и на специализанти по различни клинико-лабораторни, практически и научни проекти. Обсъдени бяха и възможностите за включване на сътрудници от „Рамбам” в първите клинико-лабораторни процедури в новия Център по транслационна медицина и клетъчна терапия в УМБАЛ „Св. Марина”, както и двустранен обмен на специалисти.

Дискусии и работни групи бяха сформирани в рамките на визитата на нашата делегация в двете университетски болници „Хадасса”, Ен-Керем и Маунт Скопос в Ерусалим. Бяха обсъдени и набелязани следващите стъпки в реализирането на вече утвърдени съвместни проекти между Университетската болница във Варна и тези в Ерусалим по отношение на съвместни програми по обмен на гост-лектори, както и на клинични процедури със стволови клетки, радиотерапия, дългосрочна квалификация на млади български медици в „Хадасса” в областта на дерматологията, кардиологията, кардиохирургията, педиатрията и АГ.

При посещението на втората болница „Хадасса” във фокуса на визитата бяха клиниките по рехабилитация (с уникално оборудване и програми за възстановяване на пациенти с различна патология), както и клиниката по неонатология (с революционни постижения в осигуряване на развитие и нормален живот на 500-грамови новородени недоносени бебета). Обсъдени бяха и възможностите за изпращане на нови специализанти от МУ-Варна в клиниките и на тази болница.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.