Проект–изявление

Ние, участниците в Първия Нац. Събор “Възрастта не е порок”, като благодарим на Бога и Съдбата за подарените ни дълги съзидателни години, от които изпитваме щастие, заявяваме:

 

# Възрастните хора не са бреме, а гордост, капитал и помощ за семействата и нацията си, затова трябва да имат правото да се наслаждават на плодовете на своя честно извървян живот;

# Предлагаме на Медицинските Университети в страната да създадат Катедри по геронтология, които да разработват научните и здравни проблеми в напредналата възраст с цел увеличаване средната продължителност и качеството на живота у нас;

# Призоваваме възрастните сънародници да не униват от напредналите си години и съпътстващите ги болести и да не се поддават на самотата, тъгата и унинието, а да намират начини да бъдат все още полезни за себе си, своите близки и цялото общество с опита, мъдростта и човеколюбието си чрез благотворителни прояви и съзидания.

# Държавата, в лицето на МЗ, МТСП и общините, да поощряват разкриването и поддържането на Клубове и Домове за възрастни хора и хосписи, за да се осъществяват заветите на безсмъртния български лекар проф. Константин Чилов, обобщени в принципа: “Всеки човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”.

# Ще се противопоставяме на грозящата ни немощ и безполезност чрез прилагане принципите на Клуб “Родопско здраве”: “Любов, Движение, Радост!”. Любов – към децата, внуците, семейството и Родината; Движение – като противодействие на физичните и психологични проблеми; Радост – от постигнатото през честно изминалите ни години, изпълнени градивен труд и себераздаване.

# Ще бдим в страната ни да се запази мирът и никога да не се допуснат насилие, унижение и издевателства над когото и да било наш сънародник във връзка с неговата възраст, пол, вероизповедание и политически пристрастия.

# Напредналата възраст не е за слаби хора; тя не е порок, а мъдрост, достолепие, чест, радост и упование за близките и страната ни!;

# Ще работим за създаване и развитие на Родопски здравно-духовен туризъм, като се надяваме на съдействие от МТСП и МТ;

# Създаваме Движение “Възрастта не е порок”, колективен член на Клуб “Родопско здраве”, чиито цели са да проповядва мир, любов, радост, взаимопомощ и здравословен начин на живот за постигане на качествено дълголетие за възможно повече сънародници.

Да живее България!

30 май 2015 г.,

XVIII Чилови дни, I Нац. Събор “Възрастта не е порок”

С. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина,

Родопите – най-здравословната област в България

Tags: 

Comments are closed.