МУ – Пловдив става център за изследване на аутизъм

Медицинският университет в Пловдив се оформя като център за изследване на аутизъм.

Научното дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие организира Втора интердисциплинарна конференция  „Мултифасетен поглед върху детското развитие“ на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”. Тя беше открита от началника на детската клиника в УМБАЛ „Свети Георги” проф. Иван Иванов.

Работата с деца с аутизъм е комплексна и многопрофилна. Поради широкия спектър на клинични прояви, децата с този вид разстройство представляват предизвикателство не само за семействата си, но и за специалистите, които работят с тях.

Диагностиката и терапията/интервенциите за тези деца изискват добре обучен и сработен екип, включващ психиатри, невролози, психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори.

В много страни по света работата с деца от аутистичния спектър се извършва във високоспециализирани центрове, където работят различни специалисти и благодарение на това прогресът на децата може да се следи фокусирано и да се правят необходимите промени в терапевтичните планове, така че да се подсигури максимално индивидуализиран подход. Изследвания в областта на аутизма показват, че ранната диагностика и интензивните терапевтични интервенции са определящите фактори за максималната интеграция на тези деца в обществото.

Tags: , ,

Comments are closed.