Два уникални за България центъра откриха в Медицински университет-Пловдив

Два уникални за България центъра отвориха врати в Пловдив. Лентата на Комплекса за транслационни невронауки и Медицински симулационен и тренировъчен център прерязаха ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев и кметът на Пловдив Иван Тотев.

Първият център е резултат от успешно приключил проект  за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. под управлението на Министерството на икономиката и енергетиката. Продължителността на проекта е 22 месеца.

„Общият бюджет на проекта е 3,637,143 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 85%, а 15% са собствени средства на МУ-Пловдив. Комплексът включва: 1/ Център за транслационно функционално невроизобразяване с 3 Тесла ядрено-магнитен резонанс и 2/ Център за функционална неврохирургия с оперативен микроскоп. Това е изследователска клъстерна инфраструктура, която ще работи в тясно сътрудничество с аналогични структури на национално и международно ниво. Подобна апаратура е уникална по своето предназначение не само за страната ни, но и в цяла Югоизточна Европа – тя се създава изключително за изследователски цели”., заяви при откриването чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

„Транслационната медицина има за своя цел да пренесе (преведе) фундаменталните научни изследвания към клиничната практика. На свой ред и транслационната невронаука се стреми да интегрира основни изследвания на мозъчната активност ин виво с потребностите на пациентите, страдащи от заболявания на нервната система, които са обект на неврологията, психиатрията и неврохирургията. Изследователският комплекс е създаден на основата на иновативната теория за транслационна валидност. Според нея съществува съответствие между клиничните тестове и мозъчната активност, измерена чрез функционална магнитно резонансна томография.

Оригиналната парадигма за транслационно валидиране на психодиагностични тестове ще бъде приложена върху клинична популация. Тя е разработена и потвърдена при здрави лица в тясно сътрудничество с Университетите в Базел (Швейцария) и Берген (Норвегия)”., заяви от своя страна координаторът на проекта проф. д-р Кичка Велкова.

В изследователския комплекс е ангажиран мултидисциплинарен екип – рентгенология – проф. Кичка Велкова, психиатрия и медицинска психология – проф. Дроздстой Стоянов, неврология – доц. Пенка Атанасова, детска неврология – проф. Иван Иванов, неврохирургия – проф. Борислав Китов и доц. Христо Желязков.

„Международните партньори на изследователския екип са гарант за развитието на Комплекса: Университет на Базел, група по невропсихиатрия и функционално мозъчно изобразяване (ръководител проф. Стефан Боргвард); Университет на Берген (група за фМРИ, ръководител проф. Кенет Хугдал); Human Brain Project (Ко-директор Проф. Ричард Фраковиак). Нашите партньори ще гостуват на Медицинския университет за обучителен семинар през семтември т. г.”, уточни проф. Дроздстой Стоянов

Иновативните дейности ще спомогнат в областта на неврохирургията – за постигане на прецизно преодоперативно визуализиране и локализиране на функционално важни мозъчни региони, в областта на неврологията за диагностициране на ранна съдова деменция или болест на Алцхаймер, мултиплена склероза и мозъчно-съдова болест, а в  областта на психиатрията – за ранна оценка на терапевтичния медикаментозен  отговор с цел оптимизиране на антидепресивното лечение.

Днес беше открит и Медицинския симулационен и тренировъчен център.

„Центърът ще повиши нивото на интерактивност в обучението по медицина.  Той ще разполага с общо 12 симулационни човешки фигури (манекени). Те са групирани в три пълни комплекта, всеки от които се състои от: 1/ възрастен мъж/жена, мащабиращ се до модел на тежки травматични увреди; 2/ бременна жена; 3/ дете до 10 години и 4/ бебе до 6 месеца.

В момента пилотно е внедрен  един комплект от 4 манекена и се провежда обучение за работа със софтуера за създаване на клинични и ситуационни сценарии.  В обучението вземат участие асистенти от различни звена – анестезиолози, специалисти по интензивни грижи, педиатри и акушер-гинеколози”., заяви ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

Според патофизиолога доц. д-р Благой Маринов: потенциалните бенефициенти от работата на  Медицински симулационен и тренировъчен център са студенти от последните курсове на следване, които искат да придобият по-задълбочени практически навици при работа с пациенти; специализанти в началото на своето обучение; сестри и акушерки – за придобиване на определени навици; общопрактикуващи лекари, желаещи да разширят своята компетентност; парамедици от центровете за спешна медицинска помощ.

Възможно е да бъдат въведени и краткосрочни следдипломни курсове за работа с  критично-болни пациенти  и/или  поведение при екстремни ситуации.

Със създаването на тази уникална за страната структура МУ – Пловдив дава още една заявка за лидерското място в сферата на медицинското образование. Богатите технологични възможности на манекените и на практика неограничените софтуерни варианти са предпоставки за поставянето на едно вълнуващо начало на интерактивното медицинско обучение.

Tags: , , , ,

Comments are closed.