На вниманието на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката: Провеждане на седмица на здравната култура

КОПИЕ: Д-р Петър МОСКОВ, Министър на здравеопазването

КОПИЕ: Мая МАНОЛОВА, Омбудсман на Република България

КОПИЕ: Д-р Венцислав ГРОЗЕВ, Председател на БЛС

КОПИЕ: Ваня КАСТРЕВА, Зам.-министър на образованието и науката

КОПИЕ: Янка ТАКЕВА, Председател на Синдиката на българските учители

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ТАНЕВ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР МОСКОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

Несъмнено, добре са Ви известни тревожноите данни със здравословното състояние на нашите ученици. Напразни останаха досегашните ни усилия да се въведе задължително обучение по здравна култура, като за целта подготвихме и издадохме и съответното учебно помагало по здравна и сексуална култура “Здравна азбука”, сертифицирано от Министъра на образованието и науката през 2009 г., като напълно покрива и изискванията на чл. 122 от Закона за здравето, разглеждайки всички социално-значими, инфекциозни и полово-преносими болести, както и вредностите тютюнопушене, алкохол, наркотици, затлъстяване, нездравословни храни. Неколкократно сме предлагали въпросното помагало на здравните и образователните министри да го качат – съвършено безплатно! – на сайтовете на министерствата.

Въпреки явната необяснима незаинтересованост от страна на държавните власти да се изпълнят изискванията на чл. 122 от ЗЗ и да се обучат младите хора на здравни навици, за да боледуват по-малко – неотменна част от профилактиката, която започва със здравната промоция (просвета), си позволяваме да Ви предложим:

ДА ОБЯВИТЕ 23 – 27 НОЕМВРИ ЗА

“СЕДМИЦА НА ЗДРАВНАТА КУЛТУРА”, през която лекари доброволно да изнасят здравно-просветни лекции в училищата, а директорите им да получат он-лайн учебното помагало “Здравна азбука”, за да се ползва от нашите български деца. Намираме тази седмица, на 25 ноември като най-подходяща за целта, защото на 25 ноемвриотбелязваме паметта и делото на св. Климент Охридски, който е бил не само виден просветител, но и лекар (разкрил е болница в Охрид).

Tags: , , , , ,

Comments are closed.