Относно: Оставка на председателя на УС на БЛС

До УС на БЛС

До Контролната Комисия на БЛС

До РК на БЛС в Р. България

Члез средствата за масова инфомация

в Република България

 

Днес Народното събрание прие, почти в пълен обем предложените от НС на НЗОК промени в ЗЗО и изхвърли БЛС, от каквито и да е преговори и даже право на мнение за развитиеото на здравеопазването в Р. България. НС на НЗОК, няма права за да предлага промени в други закони. Това Съборът на БЛС констатира, като констиуциононесъобразни предложения и прие декларация за това. Ние, представителите на българските лекари, приехме че не може да се променят закони през преходни и заключителни разпоредби, в частност ЗЗО, през предложението фигуриращо в ЗБНЗОК. Ние приехме, че сроковете за подписване на НРД, не може да се променят чрез предложените промени в ЗЗО , чрез преходни и заключителни разпоредби.

Председателя на БЛС, д-р В. Грозев не успя да защити тази позиция пред законодателната  и изпълнителната власт. Всяка дума от Декларацията на 64-я Извънреден събор трябваше да бъде защитена, с негови действия, речи и позиции, пред властите в България. Нищо такова не видяхме и чухме през последните 30 дни.

Напротив, прочетохме в мнение до НС , как БЛС е съгласен да се променят сроковете за подписване на НРД, с която Събора е съгласен – мнение от 05.11.2015г до НС на Р. България. Лъжа, която лично аз разобличих, на 06.11.2015г., и даже получих лично писмо от Председателя, че не било точно така.  Съборът, никога не е гласувал и не е бил съгласен за промяна в сроковете за подписване на НРД.

Тоест не сме съгласни да се подписва НРД през февруари и да е в сила от Април. Справка: Декларацията ни на 64-я извънреден събор. Твърдението , че това е позиция на Събор е смешна и гротексна позиция, издаваща зависимост и предателствто към колегите ни. По-късно председателят на УС на БЛС, поиска да му дадат мандат делегатските събрания на Регионалните ни колегии, за да води преговори с НЗОК.

Да води преговори, по действащото към момента на искането, законодателство, това никой не му е забранявал, но искането до РК на БЛС е Противоуставно действие, обявено за такова, чрез Решение № 8 на Контролната комисия от 27.11.2015г. В този аспект на действията, председателят нарушава волята на колегите си, както и устава на организацията ни.

Днес д-р Венцислав Грозев подписа меморандум с властта – меморандум, за подписването на който няма нито мандат от Управителния съвет, нито от събор. С подписването му обаче, Грозев, дава възможност на парите за лекарства да растат според както решат властимащите, а средствата за лечебна дейност, да си останат такива, каквито са определени от консолидиранта финансова програма-около 1% за следващите 3 години. С две думи, всичко да отиде за лекарства, а за лекарите, и лечебна дейност,  каквото остане.

Поради факта , че не можа да защити исканията на над 300 представители на лекарите, делегати на 64-я събор на БЛС , пред Народното събрание, поради факта , че се опита да подмени решенията от същия събор, с всички възможни административни хватки и не защити исканията в декалрацията на събора ни от 31.10.2015г., поради опита да се колаборира с властта, чрез подписването на меморандума,  от днес, 01.12.2015г, което е действие без правно основание, но дава възможност за действия срещу колегите ни, заявявам че:

Настоявам за оставката на д-р Венцислав Грозев като председател на УС на БЛС.

 

Уважаеми Колеги,

Оставката на д-р Венцислав Грозев е наложителна, организацията  ни, създадена със закон, има процедура как да продължи напред. Ние, може да я намерим, но не може да продължим, с председател, който за пореден път ни предава!

Настоявам за оставката на д-р Веницислав Грозев като председател на УС на БЛС.

Той доказа , с действия и бездействие. в рамките само на 4-5 месеца. че не може да изпълнява задълженията си, вменени му по устав и закон, като председател на УС на БЛС.

 

01.12.2015г

Русе

д-р Георги Тодоров

заместник председател на Контролната комисия на БЛС.

 

Верни на принципите си за свободно слово, публикуваме със съкращение това изявление на колегата, без да вземаме отношение по него.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.