Медицински университет – Плевен стартира кандидатстудентска кампания 2016 с провеждането на подготвителни курсове по биология и химия

За поредна година Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) стартира кандидатстудентската си кампания с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия от 09 януари 2016 г. Желаещите да кандидатстват «Медицина» все още могат да подадат заявления за записване на място или по електронен път до 08 януари 2016 г., като на сайта на висшето училище могат да намерят указания за начина на плащане и подаването на документите.

Занятията се провеждат от преподаватели по биология и химия на МУ-Плевен всяка събота и неделя за 10 поредни седмици до 13 март 2016 г. Всеки курс включва 60 академични часа по съответната дисциплина, а цената се запазва непроменена и тази година – 320 лв. на курс или 640 лв. за двата.

През 2016 година МУ-Плевен, съвместно със Студентски съвет и АСМБ – клон Плевен, ще разшири обсега на инициативата «Университетът гостува в училище» с по-голям брой градове, повече посетени гимназии и проведени срещи-разговори с ученици в последните класове на обучение. Тази година инициативата ще се проведе по-рано – от 15 до 26 февруари 2016 г., преди участието на представители на висшето училище в борси и изложения на образованието в по-големите градове на страната.

Tags: 

Comments are closed.