Академичният съвет избра заместник-ректорите на Медицински университет – Варна

На заседание на Академичния съвет, бяха избрани заместник-ректорите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов предложи и Академичният съвет одобри структура на Ректорския съвет за мандат 2016-2020 г., в която влизат заместник-ректори “Учебна дейност”, “Кариерно развитие, научноизследователска дейност и СДО”, “Международно сътрудничество, акредитация и качество” и “Иновации и транслационна медицина”.

Единодушно Академичният съвет избра проф. д-р Албена Керековска за заместник-ректор по учебната дейност, проф. д-р Риналдо Шишков за заместник-ректор “Кариерно развитие, научноизследователска дейност и СДО”, проф. Тодорка Костадинова за заместник-ректор “Международно сътрудничество, акредитация и качество” и проф. д-р Христина Групчева за заместник-ректор по “Иновации и транслационна медицина”.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.