Имало и благодарни кметове!

Нашият дълбоко уважаван колега д-р Иван Аврамов, чиито заслуги към майчиното и детско здравеопазване в добруджанския край и Варна са всепризнати, макар и вече над 80-год., продължава да пише вълнуващите си книги. Неотдавна той получи ново, неочаквано признание: благодарствено писмо от кмета на Община – гр. Добрич Йордан Йорданов, в което четем:

“Днес, когато Добрич тържествено отбелязва 65-год. от създаването на ясленото дело в нашия град, неоценим принос за което имате и Вие, Ви отправяме нашите и на всички поколения родители в града благодарност към Вас – човека, направил толкова много за развитието на детското здравеопазване в Добруджа.

Най-големият подарък, която съдбата може да поднесе на човек, това са невероятните хора, с които се срещаме. Едни минават през живота ни, без да ги забележим, а други, като ярсик звезди, остават завинаги в сърцата ни. тези хора стоплят душите ни с присъствието си, даряват ни с надежда чрез делата си и създават неповторима духовна и творческа атмосфера около себе си.

Добруджа и в частност Добрич знаят Вашите достойни усилия и труд за опазване здравето на децата и техните майки. Безценни са заслугите Ви за създаването на детски ясли в града и областта, а чрез това – и за намаляването на детската смъртност в региона.

Нека частицата от себе си, която сте дарили през годините на Добрич и Добруджа, Ви се върне стократно умножена от благодарността на хората, за чието благо сте се трудили!”

 

Коментар. Ние се присъединяваме към поздравленията и благопожеланията на кмета.

Дано повече негови колеги последват жестовете му.

Tags: ,

Comments are closed.