Здравната система е изчерпана, трябва да се промени!

Ние лъжем постоянно. Превърнаха лекарите в търговци на здраве

Комерсиално-спекулативната медицина марширува в нашите редици

Това заявява уважаваният хирург от Велико Търново д-р Иван Манчев, дългогодишен началник на Хирургичното отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”. Цитираме чяст от думите му, публикувани във в. “Кво вадис” (юли 2016 г.):

“През последните години станахме свидетели на много негативни моменти и те създадоха в мен убеждението, че сегашната система вече е изчерпана и трябва да се промени. Такива усещания виждам не само сред медицинските среди, но и сред пациентите. Някой ще ме обвини, че предавам съсловието, но ще кажа, че тази горяма лъжа, която ежедневно съществува в здравеопазването и обхваща диагностика, методи на лечение, липсата на каквато и да е етичност, водят до пълна деквалификация на лекарите и с това ние се връщаме няколко години назад. Независимо, че говорим всеки ден каква нова апаратура се въвежда, какви нови методи се внедряват.

Ние лъжем постоянно. Лъжем заради Касата, защото комерсиално-спекулативната медицина марширува в нашите редици.Не зная в бъдеще как медицинските научни среди в България ще извършват научна дейност въз основа на тези статистически данни. В момента съществува абсолютна лъжа на всички нива. Затова още веднъж искам да кажа: стигнал съм до това убеждение, че час по-скоро системата, след като е изчерпана, трябва да се промени в нещо по-рационално и по-честно.

Взаимоотношенията между лекар и пациент са нарушени. В момента усещам навсякъде, където и да ида и някой ми каже “Докторе”, околните хора се обръщат, но вече не с онова почитание, което някога имаха към лекаря. Това го направи системата, която превърна лекарите в търговци на здраве.”

 

Коментар. Какво има, прочее, да се коментира тук?

Поздравяваме нашия стар приятел д-р Иван Манчев, известен със своето трудолюбие и почтеност

По въпроса с безпардонното меркантилизиране и въвеждане на Лъжата като метод за диагностика и лечение в българската медицина сме писали от самото начало на т. нар. “здравна реформа”.

Лъжа, измама и плащане под масата – в това блато потъна българската медицина. Виновните са известни. Те се измъкнаха от отговорност, оправдавайки се с лоша приемственост. Обаче преди това добре си натъпкаха гушите.

Tags: ,

Comments are closed.