Паметна плоча за професор Тодор Патрашков

Ето, че имало и признателни българи!

Съселяните на знаменития уролог и наш приятел проф. полк. Тодор Патрашков са му издигнали впечатляваща паветна плоча в родното му Златия, Община Вълчедръм, област Монтана.

Той остави неизгладими спомени с добронамереността, всеотдайността, колегиалността и отзивчивостта си. почти до последния ден от над 85-годишния си живот той даваше консултации във ВМА. Месеци преди края на живота си написа и издаде, на свои разноски, брошура за историята на Клиниката по урология, която оглавяваше дълги години.

Няма да забравя как, скромно застанал пред конферентната зала в хотел “Сандански”, където се провеждаше ежегодната национална среща на уролозите (която неизменно посещаваше и се бе оказала последна за него), с тиха усмивка, дори някак свенливо, раздаваше тази брошура на колегите си.

Бог да те прости, бачо Тодоре!

Tags: ,

Comments are closed.