Отворено писмо до президента и държавните институции

Студентите от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ от Медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен излязоха с общо отворено писмо, адресирано до президента Румен Радев, главния омбудсман Мая Манолова,  министър-председателя проф. Огнян Герджиков и министрите на образованието и науката и на здравеопазването проф. Николай Денков и д-р Илко Семерджиев.В отвореното писмо студентите от медицинските университети в България настояват за незабавно преразглеждане на приетите през януари 2017 г. промени в Постановление №162, с което на практика значително се намалява издръжката на тяхното обучение като „неприоритетни“ специалности за сметка на увеличаване на субсидиите за обучение на студенти от други „приоритетни“ специалности. От писмото става ясно, че бъдещите медици нямат нищо против увеличаване на субсидията за обучение на техните колеги, но не това да се случва в ущърб на медицинските специалности.

“Образованието по медицина, дентална медицина и фармация изисква значително по обем и интензитет високо специализирано задължително практическо обучение. Необходимо е поддържане на високотехнологична скъпоструваща апаратура за обучение, оборудване на лаборатории, зали за практическо обучение, осигуряване на възможност за наблюдение в реално време на оперативни интервенции и медицински манипулации, практически упражнения в симулационни центрове и телемедицина.

Днес, при всепризнат недостиг на медицински кадри и в България, и в Европа редуцирането на субсидиите за здравните специалности е повече от неразумно. Това ще доведе до ограничаване на достъпа до медицинско образование, до увеличаване на образователната и трудова емиграция на дефицитни кадри, ще обезкърви допълнително здравната ни система, ще снижи качеството на обучение и то без да реши проблемите на т.нар. „приоритетни “ специалности. Интересът на младите хора към тях би се стимулирал много повече от реалните шансове за бъдещата им професионална реализация с добро заплащане.

Приетите промени в Постановление № 162 настояваме да бъдат преразгледани за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, като при липса на възможност за увеличаване на досега действащите коефициенти, стойността на същите да бъде възстановена – 9,4/девет цяло и четири десети/.

Разчитаме на бърза оперативна реакция от Ваша страна като израз на Вашата далновидност и отговорност за здравето на българската нация.

Tags: , , , ,

Comments are closed.