Инициативно писмо от д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. “Български лекар” до Стефан Костянев

На вниманието на чл.-кор. проф. Стефан Костянев, Ректор на МУ – Пловдив относно ХХ юбилейни “Чилови дни” и провеждане на научна конференция “Назар към хуманната медицина”

Уважаеми господин Ректор,

Като Ви благодаря за насърчението да проведа ХХ юбилейни “Чилови дни”, Ви предлагам следната съвместна инициатива (на която ще поканим като гости МЗ, МОН, БАН, НЗОК, БЛС, РЛК – Пловдив, ректорите на останалите МУ в страната.

За дата предлагам 6 октомври, петък. За тема – “Назад към хуманната медицина” (в смисъл да изтъкнем човеколюбието и отсъствието на меркантилност у нашите знаменити професори – освен Чилов, още и пловдивските Богоя Юруков, Антон Митов, Коста Цонев, Иван Андреев, като съответните началници на клиники изнесат кратки доклади с примери от дейността им. Намирам за необходимо да се спрем и върху пагубното действие на клиничните пътеки (уникални за целия свят), които въведоха търговията в медицината и на практика я дехуманизираха и меркантилизираха (за да има смисъл от тази конференция не само в етичен, но и в здравноорганизационен план). Ще се спрем и върху необходимостта от изучаване на историята на медицината и на лекарската етика сред студентите, а – защо не – и да се въведе тест по човеколюбие при кандидат-студентските изпити.

Ще разпространяваме и съответната литература, като спонсорираната от МУ – Пловдив “Кратка история на медицината и лекарска етика”.

Повторям и предложението си за създаване на Център за здравна и духовна култура към МУ – Пловдив, като се създаде отделна секция към сайта, където да се публикува съответната литература.

На другия ден, 7 октомври, събота, да посетим Къщата-музей “Проф. К. Чилов” в с. Славейно, Свещено място на българската медицина и там да удостоим с Наградата “Проф. Чилов” някой виден пловдивски интернист.

С уважение: Т. Найденов

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.