Да си върнем хуманната медицина!

Вече 17 години българското здравеопазване боксува и вегетира в калното торфено блато на т. нар. “здравна реформа”. Дълбоко назад, в далечното минало, останаха заветите и принципите на великаните на българската медицина: професорите Васил Моллов, Стоян Киркович, Константин Чилов, Владимир Алексиев, Стефан Ватев – за човеколюбие; за отношение към болния като към най-скъп родственик – майка, баща, брат, сестра; като към “рес сакра” (свещената вещ”), по израза на Хипократ, според който “Лекарят е философ, на Боговете равен”.

Къде останаха тези завети и напътствия на нашите велики предци?

Останаха в Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване. В грубото меркантилизиране на хуманната медицина, която би трябвало вече да се нарича бакалска. В Търговския закон, който погълна всички лечебни заведения, без изключение, независимо дали да държавни, общински, частни или дори университетски – където дори е недопустимо да се мисли и работи за нещо друго, освен за преподаване и усвояване на знания, на най-съвършеното изкуство. В неизбежната от всичко това морална последица: отчужденост и загуба на доверие между лекаря и пациента – изключително важни съставки на диагностично-лечебния процес.

В най-проклетата измислица на баш-реформатора, “в чиито ръце не е умрял нито един пациент” (по израза на незабравимия акад. Чудомир Начев) – клиничните пътеки, правилно определяни от проф. Веселин Борисов като “железни коловози, от които не можеш да мръднеш и милиметър” – те сковаха или направо унищожиха творческото мислене, удоволствието от диференциалната диагностика и наложиха бездуховността, прогониха състраданието, въведоха дребното хитруване и надлъгване с Касата-монополист в името на оцеляването на лечебните заведения.

В нерегламентираното плащане “на ръка, под масата” за определяни “на око” цени на медицински дейности и консумативи. В подлото хитруване на държавата, която плаща осигуровките на пенсионерите, децата, студентите и държавните служители наполовина – кой й е дал тази привилегия? В своеволното посягане на същата тази асоциална държава към честно изплащаните здравни осигуровки за… нуждите на магистралното строителство. В невижданото в никоя друга държава презрение към човешкото здраве и живот – съвсем обезценени в България, и то – 21-вия век!! И в резултат: най-боледуващата и с най-ниска продължителност на живота и най-висока детска и обща смъртност нация.

Нима всичко това бе от полза за “Свещената вещ” – Пациента? Та нали лекарят е учил и практикува Изкуството заради Него?

Всичко започна наопъки: без постепенно, старателно изграждане на информационната система на Касата, без задължителното остойностяване на медицинските дейности (което се предъвква вече 26 години!), без твърди правила за ценообразуването и на медицинските изделия, без снижаване на ДДС върху тях и лекарствата, както е в цивилизованите страни. Бързаше се: да се оползотворят (знайно е – от кого и как…) щедро отпуснатите от НС на новоизградената НЗОК безотчетни 1,3 млрд лв; да бъдат закупени, ремонтирани и оборудвани 28-те РЗК в страната на петорни цени (през известна фирма, разбира се).

Има ли сила, която да поправи всичките тези грешки, не – престъпления спрямо народа ни? Защо 75% от новозавършилите лекари и сестри заявяват (повечето от тях – със сълзи на очи, защото, все пак, обичат Родината си), че ще я напуснат, за да се скитат немили, клети, недраги по гурбет и да ядат дебелия и бял, но – чужд, и затова – горчив хляб? Учат ли те в медицинските училища дисциплината “Медицинска етика” и полагат ли сериозни изпити по нея? Или – защо не? – МОН не въведе в кандидатстудентските им изпити тест за човеколюбие?

Неколкократно предлагахме на БЛС да разкрие секция в сайта си “Център за здравна и духовна култура”, като им предлагахме там да се качат подходящи текстове (идеята е подкрепена от проф. Веселин Борисов, проф. Златимир Коларов, д-р Иван Аврамов и много други колеги, които също са готови да предоставят свои текстове); предложихме и взаимодействие с БАН и СБП, но досега отговор нямаме.

От кого тогава да очакваме съдействие, след като съсловната организация на българските лекари, която би трябвало да е най-заинтересована от темите “профилактика” и “медицинска етика”, не благоволява да ни отговори, та дори и да е с отказ?

 

Нека да приемем една ДЕКЛАРАЦИЯ към НС, МЗ, БЛС и Съюза на българските медицински специалисти с призив:

 

ВЪРНЕТЕ НИ ХУМАННАТА МЕДИЦИНА!

СЪЗДАЙТЕ ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВНА И ДУХОВНА КУЛТУРА!

ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО ДА БОЛЕДУВА И ОЗДРАВЯВА,

ДА СТРАДА И УМИРА С ДОСТОЙНСТВО!

ОТМЕНЕТЕ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ – ТЕ УБИВАТ ХУМАННАТА МЕДИЦИНА!

СЛЕД ПАЦИЕНТА ХОДЯТ НЕ ПАРИТЕ, А ЧОВЕШКОТО СТРАДАНИЕ. ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТО ИЛИ ПОНЕ ОБЛЕКЧЕНО, БЕЗ ДА СЕ МИСЛИ ПЪРВО ЗА ЦЕНАТА.

ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И ВИСОКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ СА РЕШАВАЩИ ЗА ЛЕКАРСКОТО ИЗКУСТВО – ПООЩРЯВАЙТЕ ГИ!

ДОБРИЯТ ЛЕКАР Е НАЙ-СТОЙНОСТНИЯТ ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО И ЗЕМЕН ЗАКРИЛНИК НА СВОЯ НАРОД – ЗАТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-ВИСОКО ПЛАТЕН, ЗА ДА МИСЛИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ И КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ!

 

А подробностите да бъдат обсъдени на специална съвместна Кръгла маса.

(Докладът е изнесен пред Националната конференция по педиатрия и обща медицина в Слънчев бряг, 21 май)

Tags: , , , , ,

Comments are closed.