Проект “Паметна бележка”

Ние, долуподписаните, убедени, че Животът и Любовта между човеците са основните и водещи общочовешки и християнски ценности, изказваме своето намерение да увековечим паметта и делата на хората в България и по света, загинали при спасяване, в т. ч. самоотвержените лекари и сестри, жертвали се при бомбардировки над болници или вследствие заразяване от свои пациенти при потушаване на епидемии от тиф, ебола, холера и пр.

Ето защо: като одобряваме Решение № 1039/ 20. 12. 2012 г. на МС, с което 15 август е обявен “за ден за оказване на почит към сънародниците ни, загинали при спасяване – Ден на Спасението”, с което България стана единствената страна в Ес, а вероятно – и в света, която го организира,

 

решихме:

 

# Да предложим на Правителството със свое специално Решение да официализира и ритуал на 15 август, подобен на честването на 2 юни: 1-минутно мълчание точно в 12 ч., придружено от сирени и пуснати знамена пред болниците и държавните учреждения;

# Вечерта на 14 август да бъде извършена Вечерна проверка-заря за д-р Стефан Черкезов и загиналите при спасяване наши сънародници;

# На 14 август Църквата да отслужи панихида за всички тях и молебен за здравето на българските спасители – водни, минни и планински, както и на кръводарителите;

# Ежегодно на тази дата БЧК да удостоява с новосъздадения негов Почетен знак “За спасяване” изтъкнати наши спасители и кръводарители;

# Съвместно с МС, МЗ, МВР и Омбудсмана да предложим на СЗО и Международния Червен кръст, имайки предвид и 600-те загинали лекари и м. с. при бомбардировки над болници в Сирия и 500-те лекари-доброволци, починали при потушаването на епидемията от ебола в Сиера Леоне, но недопуснали тя да прерастне в пандемия, да обявят 15 август за Международен Ден на Спасението, което би оказало чест и насърчение на България и на всички самопожертвувателни хора по света;

# Подходящи обекти в българските градове – улици, площади и пр., да получат имената на местни наши сънародници, загинали при спасяване;

# В София да бъде обособена подходяща площ, наименована “Площад на Спасението” наоколо с пейки, на които да са изписани имената на тези герои;

# Да бъде възстановено името на д-р Стефан Черкезов на подходяща улица (булевард, площад) в столицата;

# Да бъде създаден, със съдействието на БНТ, БЧК, МЗ, МВР, БЛС и други организации, документален филм за него и другите самопожертвувателни българи, загинали при спасяване;

# В училищата да се въведе задължително обучение по здравна и духовна култура, в което да се включат и Вероучение и подвизите на тези герои, като основа на общочовешките и християнски ценности, за да бъдат възпитавани нашите деца в човеколюбие, взаимопомощ и разбирателство, като отпор на зачестилата агресивност, омраза и незачитане на живота и човешкото достойнство сред тях и обществото ни. Защото без поддържането на тези ценности сред народа ни и особено – сред подрастващите, и то – в условията на задълбочаваща се демографска и икономическа криза, България няма бъдеще!

 

Бог да прости д-р Стефан Черкезов и всички сънародници, загинали при спасяване!

Изказваме дълбока почит, признателност и благодарност пред спасителите на здравето и живота на народа ни!

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.