На вниманието на Министъра на здравеопазването, УС на БЛС и Ректорите на Медицинските Университети: Да създадем Чилово лекарско общество

Уважаеми колеги,

Със сигурност и вас ви боли и сте обезпокоени от все по-зачестяващите случаи на бездушие, печалбарство и липса на човеколюбие към страдащите и болните българи от страна на някои хора с медицински дипломи. Далеч назад останаха заветите на нашите славни предци и учители, които ни завещаваха да гледаме на пациента така, както го е определил великият Хипократ – като на „рес сакра“ – свещена вещ.

Вчера разясних на прекрасните студенти от Медицинския Университет – Плевен веруюто на големия български клиницист проф. Константин Чилов, от чийто живот и дело съм си позволил да извлека принципите: „Уважавай Живота! Грижи се за Болния! Почитай Колегата! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!“ и им предложих да създадем едно „Лекарско Чилово общество“, което да ги приеме и следва през целия си професионален път.

Надявам се на вашето съдействие.

Tags: ,

Comments are closed.