Препотвърдиха колективния трудов договор в УМБАЛ „Свети Георги”

Новото ръководство на Университетска болница – Пловдив потвърди изпълнението на Колективния трудов договор в УМБАЛ „Свети Георги”. Това стана ясно след срещата на изпълнителния директор доц. д-р Божидар Хаджиев с представителите на трите синдикални организации в сферата на здравеопазването в града.

Колективният трудов договор е сключен през юни 2008 г. и е със срок на действие от 2 години. Той ще бъде спазван точка по точка, независимо от предприетите антикризисни мерки за стабилизиране на дружеството, декларира доц. Хаджиев. Запазваме всички клаузи за здравословни и безопасни условия на труд, работно време, трудови възнаграждения и социални придобивки на персонала, добави той.

Свиваме максимално излишните разходи, без това да се отрази на качеството на медицинските грижи, статута на лекарите и сестрите или здравето на пациентите, подчерта доц. Хаджиев.

От страна на болницата колективният трудов договор е подписан от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги” и Ректора на Медицинския университет. Социални партньори по него са регионалните представители на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска федерация „Подкрепа” и Асоциацията на демократичните синдикати.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.