Феноменът

Библиография

Проф. Цекомир Воденичаров  Проф. Веселин Борисов

 

Феноменът

Обществено здраве в променящия се свят

Нашата медицинска общественост добре познава съавторите на тази книга – без съмнение, те са най-изтъкнатите в момента български социал-медици. Единият – проф. Цекомир Воденичаров, е създателят на Факултетите по обществено здраве не само в Софийския (на когото многократно е бивал избиран за декан), но и в останалите медицински университети. Вторият – проф. Веселин Борисов е написал и издал вероятно най-много книги от всичките си колеги, вкл. и на културна тематика, а и лирика. Така че едва ли е необходимо съавторите да бъдат представяни.

“Феноменът” представлява досега непознат у нас обширен труд, изследващ социалната медицина и здравния мениджмънт. Затова ще представлява интерес не само за социал-медиците във ФОЗ и РЗИ, но и за директорите на ЛЗ.

Напълно се присъединяваме към съавторите, които пледират към нашите държавници да провеждат “здравна религия” – един нов, толкова сполучлив термин. И ние сме се обръщали към тях, използвайки друг – “здравно-духовна култура”; всуе – правят се, че не ни чуват. Всъщност, не се правят – темата изобщо не ги интересува. Защото в българските ЛЗ се разнася само един звън: на парите.

Друг повдигнат в книгата проблем е с главата в Закона за здравето, която въведе т. нар. “неконвенционална медицина” и… “благоприятното й въздействие върху индивидуалното здраве”. Когато този ЗЗ уж се обсъждаше публично, призовавахме здравния министър, БЛС и лекарите-депутати да не допускат тази грешка: да позволяват на немедици да “лекуват”. Всуе. Така бил искал ЕС… Не е нужно на страниците на лекарския вестник да се убеждаваме колко вредно за здравето е това. Всички виждаме как се нароиха, като гъби след дъжд, десетки самозванци, “лекуващи” с аромати, чайове, билки, камъни; наивниците ходеха при шарлатаните, вместо при лекарите и непоправимо увреждаха “индивидуалното си здраве”.

На няколко пъти сме издигали искане към здравния министър, БЛС и лекарите-депутати за отмяна на тази глава от ЗЗ, но не сме получавали отговор.

Дошло е времето с обединени усилия всички МУ и ФОЗ в страната, съвместно с в. “Български лекар” отново да повдигнат този щекотлив въпрос пред МЗ и НС. А ако БЛС желае – да се присъедини към нас.

Само той да беше засегнат в книгата “Феноменът”, си е струвало издаването ѝ.

Накрая ще цитираме мечтата на Уилям ГЛАДСТОН:

“Ще дойде ден, когато медиците ще бъдат лидери на народите”.

Много хубаво и точно казано.

В България обаче това едва ли ще стане…

Tags: ,

Comments are closed.