Работно съвещание

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, дм и зам. ректорът по Международна интеграция и проектно финансиране и Следдипломното обучение – проф. д-р Радомир Угринов, дмн и първият зам. ректор на Медицински университет „Сеченов“, Москва – проф. д-р Андрей Свистунов, дмн обсъдиха възможностите за реализация на подписания през месец декември Меморандум за сътрудничество между двата университета.

Като първа стъпка се прие двете висши училища да кандидатстват по програма „ЕРАЗЪМ+“ с проект за мобилност. Всичко това е предпоставка за по-нататъшно задълбочено сътрудничество между институциите.

Tags: , , ,

Comments are closed.