Отново сме първи

В седмата поред рейтингова класация (2017 г.) на висшите училища у нас, която се провежда от Министерството на образованието, Медицински университет – София отново е безспорен лидер в професионалните направления Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве, а в областта на Здравните грижи е на второ с минимална разлика от една точка от водачите.

Забележително е, че откакто е създадена рейтинговата система (2011 г.), МУ-София е неизменно № 1 в трите основни професионални направления на здравеопазването: Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Това говори за устойчиво и изпреварващо развитие пред другите медицински университети и висши училища развиващи медицински направления в България. Този безспорен успех идва в една трудна за университета година. Той обективно отразява своеобразния вот на доверие, получен от ръководството на университета, при единодушно приетия годишен отчет на проведеното на 12.12.2017 г. Общо събрание на МУ-София.

Tags: 

Comments are closed.