Многострадалната здравна каса

Поредният 17-ти управител на НЗОК отиде в чиновническото небитие. Това си бе предизвестено още при назначението му. Та кога професорът по инфекциозни болести Плочев е управлявал нещо повече от шепа лекари и сестри? Но тогавашният здравен министър, който не познаваше никой друг, освен служителите на ВМА (оттам бяха и двама от заместниците му, абсолютни калинки), го посочи безалтернативно.

НЗОК отдавна трябваше да бъде разтурена, защото (като изключим, че е финансово изгодна за неколцина тарикати) е проклятието за пациентите, а и за самата Медицина, като всекидневно я убива със своите измислени клинични пътеки.

Още през 1998 г. (бр. 5) в. “Български лекар” предупреди за опасността, заложена още при създаването ѝ. Но тогавашният самонадеян баш-реформатор, обичащ само да го хвалят и да му се възхищават, люто ни се разсърди. Неговата самовлюбеност, съчетана с неистова алчност, съсипаха българското здравеопазване, което започна да бъде ръководено не от Човеколюбието и исконните благородни лекарски канони, а от бездушието на Търговския закон.

Скорострелно – и на многократно раздути цени! – бяха закупени, ремонтирани и оборудвани 28 сгради в страната за нуждите на новите чиновници. Пари за харчене имаше – щедро отпуснати от послушното на Иван Костов НС: цели 1,3 млрд лв! Заваляха и безброй лъжи, за успокоение на настръхналите бъдещи ОПЛ: че държавата ще плаща на сестрите им, че ще ги снабдят с микроскопи и епруветки (сякаш са лабораторни лекари или  микробиолози) и гинекологични столове (коя ли жена щеше да им се подложи на преглед; а и какви знания имаха те относно АГ-практиката?).

Вмениха им непрекъснато 24-часово разположение (кога ще почиват, кога ще осъществяват социални контакти, кога ще се квалифицират?). Цели две години, докато се въведат и безумните КП, убийците на Медицината, болничните лекари бяха задължени – безплатно! – да обслужват своите колеги-ОПЛ, защото (“О, спомняте ли си, госпожо?”, както се пее в една стара градска песен) здравната реформа на зъболекаря започна в болниците именно с две години по-късно. С други думи – още в началото бе едно мазало. В това време БЛС съзаклятнически си мълчеше.

Пък като се заредиха едни умници, едни реформатори в тази измислена НЗОК, не ти е работа. То не беше обърканият Пламен Цеков, не беше наглата Нели Бонуса, дето се разкрещя на журналистите, които я питаха защо си е отпуснала 7-8 хилядарки коледни премии: госпожата, видите ли, отговаряла за 3 млрд лв, защо пък да не се самовъзнагради с някоя и друга пачка; демек – като бъркаш в меда, нали трябва да си оближеш пръстите? За храбро сгушения зад бюрото си храбрец Гинка Комитов така и не разбрахме доколко са верни вестникарските твърдения, че като студент е бил осъждан за изнасилване, защото недиалогичният човечец не ги опроверга.

Истината за НЗОК отдавна я знаем всички: тя е безсрамно одържавена; превърна се в крава с огромно виме, източвано от куп хитреци. Върхът беше присвояването (чети: грабежът!) на 1,5 млрд лв от здравните ни вноски (за магирстарното строителство!), макар че според ЗЗО те са предназначени единствено за здраве. и – какво: главният прокурор обърна ли внимание на това?

И така – 17 управителя за 17 години; при “гарантиран” мандат 5.

Tags: ,

Comments are closed.