Хомеопатията също е лечение

Хомеопатията е терапевтичен метод, неразделна част от Медицината. Тя се практикува единствено и само от лекари- магистри по медицина / Закон за Здравето, гл.VI, чл. 171 (2) /. Лекарят-хомеопат е лекар, завършил успешно двугодишен курс на обучение  по хомеопатична практика. Той прилага хомеопатичния метод на лечение  / самостоятелно или съчетано /, спазвайки десетте основни правила за Добра Медицинска Практика.

И3 АВТОРИТЕТНИ МНЕНИЯ:

БНР, Хоризонт, 14 февруари 2018 г.

 

Проф. Анелия Клисарова, бивш ректор на варненския Медицински Университет, била е и заместник министър на образованието, сега е депутат от левицата и член на комисията по здравеопазване и на комисията по образование и наука.

Трябва да се срещнат академиците, академичните среди, лекарите, които практикуват хомеопатия и да изяснят въпросите, които останаха отворени. Защото за мен, трябва да кажа, че хомеопатията има две страни. Едната страна това е т.нар. класическа хомеопатия. В някои държави, където не се практикува от лекари, където хомеопатите сами си приготвят лекарствата, наистина над тях няма контрол.

В България нещата стоят по съвсем различен начин. Хомеопатичните средства подлежат на Закона за Лекарствените средства и съответно са контролирани от Изпълнителната агенция по лекарствата. Така че контрол се осъществява, както и за всички други останали лекарства, които не са хомеопатични. А от кого трябва да се практикува хомеопатията? Изключително важно е тя да се практикува от лекари, които са обучени за това.

И наистина, ако хомеопатът не е медицинско лице и не е обучен за това той може да пропусне някои състояния на пациента. Ако това обаче е завършил лекар, със своите умения и знания той ще въведе един индивидуален подход към пациента, докога може да са хомеопатичните лекарства, докога са класическите лекарства и как те могат да бъдат комбинирани. Именно в този смисъл информираността на лекарите какво може, докъде може и как да бъде прилагана хомеопатията индивидуално към всеки пациент е изключително важно. Когато говорим за контрол самите лекари могат да упражняват този контрол докога и как да използват хомеопатичните средства. И това е добра практика в България, че хомеопатията се прилага само от завършили медицина специалисти, така да кажем.

Категорична съм за това да продължи изучаването на хомеопатията в Медицинските Университети у нас. Аз не мисля, че тя трябва да бъде забранена за изучаване. Нека млади хора, които завършват да са запознати с методите на хомеопатията и да вземат правилните решения за лечението на всеки пациент. И този довод, че когато пациентът първо отива при лекаря, който се занимава с хомеопатия, той ще закъснее за клиничния си преглед, както например може да се случи това в Англия, при нас абсолютно не е така. Той отива при завършил практикуващ лекар.

 

Излъчване на Bulgaria On Air, 15 февруари 2018

 

Журналист: „Лъженаука“ – обидно ли е това за човек, който от години се занимава с хомеопатия?

Д-р Райна Томова: Изключително обидни са атаките против хомеопатията, не само за мен, а за над 2500 лекари в България, които практикуват отговорно своята професия и ползват хомеопатичния метод на лечение. Не може изтъкнати учени, медици, които имат претенции за достоверност на своите изказвания, да правят подобни изказвания, без да познават метода. Това са уважавани лекари, много от тях са мои учители, не мога нищо лошо да кажа за тях, но не можеш да правиш изказване, без да се запознаеш с метода. И то инспириран и предвождан, в цялата тази инициатива, от един изтъкнат химик, който няма никаква компетенция в областта на медицината. Много са им слаби аргументите, всеки, който се задълбочи в тях може лесно да ги опровергае и въобще доста нелогично е това, което се случва.

Отдавна сме пратили  отговор до университетите. Приложили сме огромен списък с проучвания в областта на хомеопатията, които доказват нейните ползи, които далеч надхвърлят плацебо ефекта, както се твърди. Всеки, който желае може да се запознае. За нас е учудващо, че преди да се изпратят тези писма към университетите, академиците не се обърнаха към нас лекарите, които практикуваме този метод, защото можехме да им предоставим тази информация. Има нещо друго, което мен изключително много ме притеснява – искането да се извади преподаването на клинична хомеопатия от университетите. Това означава да започне преподаване на хомеопатия от всеки, навсякъде, на когото поиска да се обучи. Т.е. това ще тласне хомеопатията към онзи неин клон, който разрешава практикуването от нелекари и това вече наистина създава опасност за пациентите. Академиците, според мен, не си дават сметка, че всъщност работят в ущърб на пациентите и на тяхната сигурност когато искат извеждане на хомеопатия от медицинските университети.

И нещо друго, тук вече Ви го казвам като член на Комисията към Изпълнителната агенция по лекарствата, която отговаря за регистрацията на хомеопатичните препарати. Никак не е лесна процедурата да се регистрира един хомеопатичен препарат. И за мен е абсолютно учудващо, че точно хомеопатията се атакува, чиито продукти се регистрират като медикаменти по Закона за лекарствените средства, а например никой не се занимава с хранителни добавки, медицински изделия, каквито са някои сиропи, които се появяват на пазара само с един режим на обявяване, а не на регистрация. Т.е. доста избирателна е тази атака към хомеопатията.

Моето мнение е, че конвенционална медицина и хомеопатия не бива да бъдат противопоставени. Хомеопатията е един изключително мек, подкрепящ метод, един допълнителен инструмент в ръцете на добрия лекар, който може само да бъде от полза. Това не означава, че лекарят, който изписва хомеопатия няма да изписва конвенционални медикаменти. Всичко се преценява според ситуацията на пациента и според неговите потребности.

Излъчване на БНТ, 15 февруари 2018 г.

 

Журналист: Проф. Бояджиева, да ни кажете какво включва програмата и какво точно изучават студентите.

Проф. Надка Бояджиева: Нначалният  курс по хомеопатия е свободно избираем, той включва основни данни за хомеопатията като метод в медицината. Това е обучение по желание на студентите, което не влиза в основната учебна програма – какво представлява хомеопатията като метод и кога се прилага. Важно е да подчертаем, че всеки млад лекар има желание за съвременни неща и тук, подчертавам, специалисти лекари по клинична хомеопатия от Европейската школа по клинична хомеопатия изнасят лекциите по време на курса. Те обясняват кога и как е полезно и кога е вредно приложението на хомеопатични средства.

Курсът по хомеопатия дава базисни познания, защото когато лекарят започне работа, пациентите в Европа искат хомеопатия и не може лекар да завърши медицина, без да има базисни познания по хомеопатия.

Нашият курс се води от преподаватели, които са българи, но организираме ежегодни конференции в България, на които идват много хора от чужбина –изтъкнати лекари, които се занимават с хомеопатия. В курса лекциите се преподават от специалисти, лекари със специалност и  клинична хомеопатия, т.е. знанията идват от извора, студентите пият вода от извора, не аматьорски. Но нека подчертая – в България разпространението на хомеопатични продукти е законно и регулирано. Европейска агенция е тази, която контролира и в нея имаме представител, който е един от преподавателите към Европейската школа по Клинична хомеопатия.

Comments are closed.