Не „джендър“, а „здравно-духовна“ култура!

„По наши канали“ научихме, че – макар правителството да изтегли Истанбулската конвенция от Парламента, джендърите съвсем не са мирясали, нито държавата ни е спряла да ги стимулира – финансово и логистично. Подготвяли млади „педагози“, които да влизат в детските заведения и да „учат“ българските дечица, и без това все по-малко на брой, на своите перверзии. 

В противовес на сатанинската ИК, подготвих Ямболска конвенция. Дори има и лека закачка с поговорката „Нерде Станбул, нерде – Ямбол.“ И на представянето на новата ми книга „За сърцата, що се любят…“ в родния ми Ямбол, я предложих на съгражданите ми. 37 от тях я приеха единодушно и я приподписаха. Накратко, ЯК иска следното:

 

„Не пагубната за поколенията и държавата ни „джендър“, а „ЗДРАВНО-ДУХОВНА“ култура! Децата ни да бъдат обучавани в здравни навици и знания, да живеят смислено и здравословно, без стрес, тютюнев дим, алкохол, наркотици и агресия, в уважение и обич към другия пол, родителите и Отечеството, в желание за създаване на свои деца и семейства, в родолюбие и почит към дедите ни!

„Бог, Семейство, Отечество!“ – това да бъдат водещите принципи на нашите държавници и в българското образование!“

По-нататък в ЯК се заявява:

„Ние – родители, баби и дядовци, ще браним фанатично своите деца и внуци, ако трябва – до смърт! – от извращаването им и сексуални посегателства над тях!!

Затова настояваме:

# В училищата да се въведе обучение не по новото насилие от фашистки тип – „джендър“, а по „здравно-духовна“ култура;

# Директорите на училищата да поощряват учениците към благородни дела и родолюбие;

# Училищните занятия да започват с издигане на националния флаг и изпяване на патриотични песни;

# Да се върнат и изучават позорно изхвърлените от христоматиите най-вълнуващи родолюбиви стихотворения на Вазов, Ботев, Чинтулов, Вапцаров, Яворов; да се потърси отговорност от МОН за това националпредателско деяния;

# НС най-после да приеме Закона за българския език;

# Незабавно да бъдат уволнявани възпитателките в детските градини, които тормозят невръстните деца с крясъци, обиди и дори бой, защото им причиняват тежък стрес – а той е най-болестотворният фактор;

# Да се извърши ревизия в министерствата, изразходвали държавни средства за провеждане, стимулиране и финансиране на дебългаризираща и извращаваща децата ни джендър-политика!

Да живее Майка България!“

По-късно, по подобие на злокобния „Обяснителен доклад“ към ИК, който постановява въпросното извращаване на децата ни от най-детска възраст и се прилага масово в Норвегия, Германия, Франция, Канада и др. чрез отнемането им от несъгласните с него родители и предаването им на… т. нар. „приемни семейства“, където нерядко педофили ги изнасилват, съставих реплика – „Обяснителен доклад към ЯК“ в следните 10 члена:

„Чл. 1. Бог е създал мъжа и жената и само те, според неотменимите Негови и природни закони, могат да създават семейство и деца и да ги отглеждат и възпитават в мир, съгласие и любов.

Чл. 2. „Бог, Семейство, Отечество“ – са най-важните общонационални, християнски и традиционни за нашия народ принципи и ценности, в които да възпитаваме децата си – най-святото и неприкосновено нещо за всеки човек.

Чл. 3. Да не се проповядва и прилага хомофобия, както и хетерофобия, защото само хетеросексуалните връзки създават децата.

Чл. 4. Никой няма право да възпитава децата в хетерофобия, хомосексуализъм, инцест и педофилия, нито да ги отнема от родителите им без тяхно изрично писмено съгласие.

Чл. 5. Педофилията, инцестът и зоофилията са абсолютно недопустими и оскърбителни за Бог и човешката същност деяния, което трябва да подлежат на обществен укор и съдебно преследване.

Чл. 6. Майчинството и бащинството са исконни свещени права, благословени от Бог, и не могат да бъдат наричани иначе.

Чл. 7. Хомосексуализмът не е извращение, когато се практикува при взаимно съгласие, но е и чрез насилие, принуда или служебна или финансова зависимост, които трябва да се преследват от закона.

Чл. 8. Всеки човек е свободен да осъществява своите сексуални предпочитания, но не и да ги пропагандира в обществото чрез публични прояви, паради, устна и писмена агитация и произведения на изкуството, с изключение на хетеросексуализма, който единствен създава деца и трябва да бъде закрилян и поощряван от обществото и държавата.

Чл. 9. Държавата и обществото безусловно и неотклонно защитават децата от морални и сексуални посегателства.

Чл. 10. Безусловно недопустимо е осиновяването на деца от хомосексуалисти поради риск от прилагане върху тях на педофилия.“

 

Тези два документа – Ямболската конвенция и Обяснителния доклад към нея, ги изпратих до премиера, президента и ПГ на БСП и ОП, които единствени се противопоставиха на приемането на ИК от НС.

Надявам се на проявен интерес от тяхна страна.

А дотогава – Бог да пази нашата България, която се срива икономически и изчезва демографски посредством отчайващо ниската си раждаемост и най-ниската средна продължителност на живота и най-висока обща и детска смъртност в обезумелия самоизвращаващ и самоубиващ се ЕС, който безумно заменя светите думи „майко“ и „татко“ с родител-1 и 2, а „бременна жена“ – с „бременен човек“…

Хора, братя българи, ще допуснем ли да извращават и унищожават собствените ни деца? Нали те са нашата кръв?!

А можеш ли да живееш без кръв?!

Comments are closed.