МУ – Пловдив с единствения за страната Ангио симулатор

Медицинският университет – Пловдив направи поредната инвестиция в Симулационния тренировъчен център:  ендоваскуларен VR симулатор – AngioMentor.  Тази уникална технология за реалистично „потапяне“ в действителната обстановка на катетаризационна/операционна със система за визуална и тактилна обратна връзка,  дава възможност в контролирана среда да се провеждат високо специализирани обучения в областта на диагностичните и терапевтични ендоваскуларни процедури.

Новият апарат е предназначен за индивидуални и екипни обучения на специализанти и лекари от различни специалности – интервенционална кардиология, рентгенология, съдова хирургия, гръдна хирургия, електрофизиология, интервенционална неврология, неврохирургия и анестезиология. Може да се практикува лечение на исхемичен инсулт, да се капсулират мозъчни аневризми и други.

Ангио симулаторът предлага над 28 възможни сценария за процедури, като на апарата са застъпени всички възможни съдови достъпи. Уникалното при обучението с този симулатор е, че се поощрява екипната работа на лекари от различни специалности, което дава възможност за отработване на авангардни методики. Организирането на екипни обучения – напр. невролог или неврохирург с кардиолог, е начин за максимално използване на уменията на всеки член от екипа – едните имат много добра техника, другите имат съответно познания в локалната анатомия и процедурата, която трябва да бъде направена. Така на практика се съчетават знанията от две специалности в името на пациента.

Инвестицията за ангио симулатора е на стойност над 1 500 000 лв.

Tags: 

Comments are closed.