С грижа за студентите

Медицинският университет – Пловдив е единственото висше учебно заведение в страната, което осигурява противохепатитни ваксини за своите студенти. Това са ваксини, необходими за предотвратяване на риска от възникване на инфекции, свързани с медицинското обслужване на пациенти.  Инфекциозният и най-вече носителският статус на пациента най-често е неизвестен, поради което потенциален риск съществува при всички пациенти.

С цел превенция на професионалните рискове и безопасността на студентите в денталната практика, които нямат изграден имунитет към вируса на хепатит А и хепатит Б, Медицинският университет – Пловдив закупува комбинирани ваксини, които ще бъдат прилагани по схеми.

Тази година около 90 чуждестранни и български студенти са заявили желание да бъдат ваксинирани.

Проявената грижа от страна на ръководството на МУ – Пловдив за здравето и безопасността на студентите е проява не само на хуманност, но и на отговорност към бъдещите медицински специалисти в страната ни.

Tags: 

Comments are closed.