БЛС с ново ръководство!

На 68-мия Събор на БЛС в КК “Боровец” почти изцяло бе сменено досегашното ръководство, което очаквано не повтори мандата си. Не е необходимо да се спираме на работата им; съсловието я оцени чрез вота си. само ще споделим огорчението си, че нито едно от 10-тината ни инициативни писма (надлежно заведени в канцеларията) не бяха представени за разглеждане от УС. Точното определение тук е “липса на чуваемост и вслушване в чуждо мнение и идеи”. Тези отглаголни съществителни включват ушите. Понякога те са много удобни за издърпване…

 

За председател бе избран д-р Иван Маджаров, УНГ. Зам.-председатели: Николай Габровски, неврохирург и д-р Николай Брънзалов, ОПЛ. Гл. секретар: д-р Стоян Борисов, АГ,

Председател на Акредитационния съвет: проф. Борислав Китов. (втори мандат).

Председател на Контролната комисия: доц. Стоян Сопотенски, коремен и гръден хирург (втори мандат).

Председател на Централната Комисия по професионална етика: д-р Юлия Бянкова, анестезиолог.

Членове на УС: д-р Лъчезар Томов, д-р Георги Бакоев, д-р Атанас Атанасов, д-р Христо Шивачев, д-р Александър Заимов, д-р Евгений Душков, д-р Методия Секуловски, д-р Роза Аанева, д-р Нели Нешева, д-р Гергана Николова.

 

Съборът прие следната Декларация:

 

БЛС настоява МЗ и Надзорният съвет на НЗОК да спрат неправомерните опити за сключване на анекси към договореното с ЛЗ за болнична помощ на базата на редукция на легла в новоприетата Национална здравна карта. Позоваванията на този оспорван от съсловието нормативен акт, при влязъл в сила НРД за медицинските дейности за 2018 г., въвеждането на нови рестрикции и свръхрегулации, ще доведат до нарушение на достъпа на на пациентите до медицинска помощ и работата на ЛЗ. От друга страна, в условията на лимитирани бюджети, това е напълно безсмислен акт, който ще предизвика политическо и обществено напрежение.

 

Честито на новоизбраното ръководство на БЛС, с пожелания за крепко родопско здраве и на добър час!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.