Новите носители на наградата “Проф. К. Чилов”

В чест на 120-год. от рождението на проф. К. Чилов бе решено носителите едноименната награда (която ежегодно се връчва, от името на здравния министър, председателите на БАН и Нац. Алианс “Живот за България” и главния редактор на в. “Български лекар” на един виден клиницист от МУ – София или Пловдив) сега да бъдат по един от всичките четири Медицински Университети в страната.

След съгласуване със съответните ректори бе прието лауреатите да бъдат:

 

От София – проф. Цветалина Танкова, ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология при МФ, зам.-декан по научната дейност, началник на Клиника по диабетология към УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”. Завършва медицина в София с пълно отличие и Хипократов медал, специалист по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната.

Специализирала е във водещи европейски клиники – Център на СЗО по захарен диабет към УБ – Женева, Кинг Колидж и Куин Мери – Лондон, Център по захарен диабет в Оксфорд и Кембридж, Диабетен център Стено – Копенхаген. Има 170 публикации в научни издания (вкл. 75 в международни издания) и над 350 участия в научни прояви. Самостоятелен автор на учебник “Захарен диабет”, автор в “Клиника и терапия на вътрешните болести” п/р на проф. Д. Димитраков. Общ импакт-фактор на публикациите 114,2; h-index 25.

Научните ѝ трудове са цитирани над  3700 пъти в международни списания. Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета в Русия, Хърватска, Унгария, Сърбия, Румъния, Словения, Азербайджан, Македония, Чехия. Носетал на Наградата “Проф. К. Чилов” на МФ/МУ – София за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване/2015 и Награда “Любим преподавател”/2017г. Председател на Комисия за държавен изпит за специалност ендокринология. Експерт към Европейската комисия – Брюксел.

 

От Пловдив – проф. Федя Николов. Завършва медицина в Пловдив с отличие. Специалист по вътрешни болести и по кардиология. Специализира в САЩ, Италия и Германия. Началник на Клиниката по кардиология при УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив и ръководител на Първа Катедра по вътрешни болести при МУ – Пловдив. Има над 100 научни публикации, 2 монографии, Общ импакт-фактор 264,40; h-indez 9; над 4000 цитирания. Участва в издаването на 5 учебтика. Главен изследовател на редица международни проучвания. Лекар на годината на Пловдив/2012 г. Член на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония. С 2 мандата зам.-декан на МФ.

 

От Варна – проф. Жанета Георгиева–Тянева. Завършва медицина в София с отличие. Специалист по вътрешни болести и по ревмокардиология. Специализирала е в Дюселдорф и Берн. Началник на Втора Клиника по пропедевтика на вътрешните болести при УМБАЛ “Св. Марина” и ръководител на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при МУ – Варна. С над 100 научни публикации. Била е директор на УМБАЛ “Св. Марина” и зам.-ректор по болнична координация и следдипломно обучение на МУ – Варна.

От Плевен – проф. Евгения Йорданова. Родена през 1924 г. Завършва в София/1951 г. Преминава обучение по клинична ординатура в Първа вътрешна клиника, където се учи от богатия професионален опит и ерудиция на самия проф. Чилов! В продължение на 2 мандата е ръководител на Клиниката по вътрешни болести и терапия към ВМИ – Плевен. Ръководи и Клиниката по хематология. В продължение на 5 години и главен републикански специалист по хематология. Била е председател на СУБ в Плевен. Носител на орден “Кирил и Методий” – I ст. Има над 150 научни труда.

Желаем им да носят в сърцата си и да прилагат в практиката делото на проф. Чилов; да бъдат живи и здрави и да се радват на нови научни и диагностично-лечебни успехи!

Носител на Наградата “Проф. К. Чилов” за медицинска журналистика – Мария Савкова, БНТ.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.