Разберете се…

Гарабед среща Киркор и жалостиво го пита:

- Киркор, вярно ли е, че спиш с жена ми?

- Вярно е – чистосърдечно си признава Киркор.

- Е, не са хубави тези работи! – съкрушен промълвява Гарабед.

Киркор възмутено разперва ръце:

- Абе, какво семейство сте вие, бе? Ами разберете се, най-после, уеднаквете си вкусовете. Тя казва, че е хубаво, ти – че не е хубаво.

Така – и в Германия.

Меркел каза, че ислямът е част от Германия. Политикът Хорст Зеехофер, заяви точно обратното: че не е. В резултат фрау Мути не го включи в правителството.

Докато се разберат, ще изпаднат в позата на жената на Гарабед…

Comments are closed.