Д-р Иван Маджаров: “Остойностяването се нуждае от механизъм на отчитане, регистриране и контрол.”

В първото интервю на новия съсловен председател д-р Иван Маджаров (пред в. “24 часа”/14 юни) четем:

 

“В момента наблюдаваме как неудържимо расте финансирането за лекарства за сметка на натиск върху лекарската дейност. Ако все повече я притискаме, все по-малко лекари и медицински специалисти ще има в България.

Националната здравна карта е инструмент, който трябва да съществува за планиране на здравната политика в бъдеще. Лошо е, ако я няма или ни е направена обективно и реално. Имаме много забележки към настоящата Здравна карта: не са взети предвид малките общини, а разглежда общините като цяло. Ако в област Пловдив има насищане на много ЛЗ, напр., не означава, че в Община Карлово всичко е наред. Аз лично ще се стремя да я оптимизираме и направим такава, каквато трябва да бъде.

Ние сме в ЕС и свободното движение на хора е право, но когато нечие обучение се финансира от някого, без значение дали е МЗ или от болница, е редно ЛЗ да има възможност да задържи този кадър като вече квалифициран специалист. Впечатлението ми, все пак е, че страната ни все повече привлича младите лекари и те остават тук, за разлика от медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, които стават все по-малко.

Заплащането на дейност, която влезе с реформата преди години, е добра идея, но тя се опорочи, защото не се предложи механизъм, който да регистрира правилно дейностите. Затова се получи и изкривяване в статистиката – свръххоспитализации, голям брой прегледи, които понякога се оказаха ненужни.

Лимитите трябва да се махнат, но за да стане това, трябва цялата гилдия, съвместно с институциите, да дадем конструктивни предложения като въвеждане на допълнителен стълб, допълнително доброволно здравно осигуряване, което да покрие недостига, например. Пациентите също трябва да се въведат в контрола на дейността на ЛЗ.

Трябва ясно да кажем кой ще доплаща, когато не стигат парите (за медицински изделия, а и по принцип – за почти всички дейности, бел. Т. Н.). Обществото трябва да вземе решение.”

ОБСЪЖДАНЕ. Не може да не ни стане тъжно след прочитането на това интервю. В почти цялото става въпрос за пари, пари и пак пари… Председателят ни е бил директор на РЗОК – Пловдив и безспорно е добре запознат с финансовите механизми в здравеопазването. Най-малкото той виновен за темата: тя блика всекидневно в абсолютно всички ЛЗ, вкл. и университетските, залива ги и ги отнася към фалити, проблеми, униние – както сред лекарите, така и сред пациентите. Да, добрата медицина струва неимоверно много средства – но това би трябвало да е тема на икономистите, а колегите да мислят единствено за добрата лекарска практика. Уви, баш-реформаторите насилствено набутаха най-великата професия-изкуство в опасната сфера на Търговията и я обрекоха на сметки в мазно бакалско тефтерче.

Абсолютно сме съгласни с мнението на д-р Маджаров и относно Здравната карта, и отношенията на колегите спрямо субектите, които са финансирали специализацията им. Не случайно навремето (когато обучението беше съвършено безплатно) ние подлежахме на задължително 3-годишно разпределение след дипломирането. Мръщехме се – но тогава дори не подозирахме, че 6-годишното ни обучение е струвало ужасно много на държавата и ние, все пак, би трябвало да имаме и някакви задължения към нея.

Безспорно, лекарите са най-интелигентните хора; ясно проличава от рационалните предложения, които дават на финансистите от самото започване на кошмарната здравна реформа “Костов – Семерджиев”, която уби Човеколюбието и Доверието на пациента към лекаря.

 

Що се отнася до новото ръководство на БЛС, ще изразим учудването си, че за първи път досегашното не повтори мандата си; досега обикновено всички го повтаряха. Изключение прави първият след възстановяването на организацията (1990) председател проф. Иван Киров, който само след 2 години доброволно се оттегли поради напредналата си възраст.

Защо се получи така? Поради добра задкулисна организация на новия екип? Или, по-скоро – поради недобрата взаимна връзка и недостатъчното доверие между досегашния и съсловието?

Както и да е; да пожелаем успех на д-р Иван Маджаров и избрания на 69-мия Събор УС.

Tags: , , , ,

Comments are closed.