На вниманието на г-жа Мая Манолова, омбудсман на България: Европейска конвенция за правата на човека

Чл. 10. Свобода на изразяване на мнение. 1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата на всеки да изразява своето мнение, да получава и да разпространява информации и идеи без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници.

Чл. 12. Право на встъпване в брак. Мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право да встъпват в брак и да създават семейство в съответствие с националните закони, регулиращи упражняването на това право.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

 

Приятно съм впечатлен от активната Ви дейност (това не е само мое мнение, а на цялото ни общество); Вие действително сте истинският Омбудсман, но и в кацата с мед може да има и лъжичка катран.

Нарочно Ви цитирах част от Европейската конвенция за правата на човека.

 

Ето я и “лъжичката”:

На 20 юни т. г., ок. 9,30 ч. пожелах да внеса в Канцеларията Ви Ямболската конвенция, противостояща на ИК, за която Вие, за голямо мое учудване, пледирате. Споделям с Вас потреса си от начина, по който ме посрещна Ваш служител, Кирил Славчев, който, в присъствието на охраната, с явно изразена погнуса ми захвърли документа и се нахвърли срещу мен с крясъци: тук приемали само жалби, а не подобни текстове, които са в противовес на ИК; Омбудсманът отдавна бил изразил своята категорична подкрепа за нея. На моята спонтанна реакция: че ИК ще въведе изнасилвания и изпедерастяване на момченцата ни, той отговори: “Да, така е.” А на възклицанието ми: “Не ви ли интересуват българските деца?!”, изкрещя: “Да, не ме интересуват!”…

Не го интересували БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА?!?

Това ли са Вашите чиновници?! Българи ли са? Родители ли са? Дядовци ли са? Граждани ли са?! Роднини на надзирателите от Белене?

Ами вземете ги въоръжете, та да могат да теглят куршума на всеки, който не мисли като тях!! Още повече, че при Вас се влиза през скенер и две охрани, сякаш е Пентагонът.

 

В качеството си на многодетен баща и дядо, си позволявам да Ви попитам:

1. Откога Омбудсманът не приема противоположни на неговото мнения; има ли писмено или устно указание за подобни откази и за отпъждане и унижаване на вносителите им?; 2. Вашите служители-цербери доброволци ли са или на държавна заплата, част от която им плащам и аз? Или, може би, в предишния си живот са били добермани?; 3. Не Ви търся сметка, но се интересувам: продължавате ли да стоите на одобрителна позиция относно коварно пробутваната ни от Брюксел сатанинска богоборческа ИК, чиято основна цел (подробно и без свян описана в Обяснителния доклад към нея) е да изврати и фактически да унищожи децата ни, като ги хвърля на педофили и насилствено сменя пола им; и то – след потресаещите примери с Норвегия, Холандия, Швеция, Англия, Германия, Канада; а може би не ги забелязвате или не Ви интересуват, както заяви Вашият оберщурмфюрер?

Не се ли стряскате в сънищата си от писъците на невинните безпомощни дечица, брутално отнети по еничарски от родителите им и предавани за изнасилване на педофилски “приемни семейства”?! Това са вече над 50 българчета само в Норвегия. Тяхната ужасна съдба и страданията на родителите им са плод именно на ИК, за която Вие така пламенно ратувате.

 

Призовал съм Светият Синод да отлъчи от църквата сторонниците на антихристиянската злокобна ИК.

Виждал съм Ви с очите си как усърдно и чистосърдечно се молите в църква. Не Ви ли е известно, че Бог отрича хомосексуализма, а Неговият Син заповядва: който насилва деца, да бъде хвърлен с камък на шията в морето?

Tags: 

Comments are closed.