Желание за сътрудничество

По покана на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов на работно посещение в МУ-Варна бе д-р Мао Йенчън, началник отдел „Образование” и трети секретар в посолството на Китайска народна република в България.
Това е първата визита от такъв характер във Варна, като целта бе д-р Мао да се запознае с възможностите, които МУ-Варна предлага за обучение на студенти от Китай и за обмен между университети от двете страни.

Заместник-деканът на факултета по медицина на МУ-Варна проф. Йото Йотов, запозна госта с базата на УМБАЛ „Св. Марина”. Д-р Мао Йенчън разгледа основни диагностично-терапевтични звена на болницата, като центъра по образна диагностика и радиология, катетериационна лаборатория за диагноза и лечение на сърдечно-съдовите заболявания, интензивна клиника по кардиология, детска клиника с интензивно отделение. Гостът разгледа с интерес и симулационния център на МУ- Варна, който е базиран в УМБАЛ „Св. Марина” и се увери във възможностите, които предлага, за да се обучават студенти и специализанти в ехография на сърце и коремни органи, спешна медицина, за оказване на първа помощ, за придобиване на умения за хирургична дейност и канюлиране на магистрални съдове и др.

По-късно д-р Мао Йенчън бе посрещнат от проф. д-р Христина Групчева- заместник-ректор „Научна дейност” в сградата на Медицински университет- Варна, която му връчи почетен плакет на МУ-Варна. Д-р Йенчън разгледа университета и сподели, че е особено впечатлен от уникалната комбинация от високотехнологична медицинска база и научен потенциал. Особено внимание гостът обърна на библиотеката и електронните форми на обучение.

В разговор между д-р Йенчън и проф. Групчева стана ясно, че в най-скоро време се очаква да се направят първите проекти, които ще бъдат основа за по-нататъшно съвместно сътрудничество в областта на научната работа. Китайското правителство е изявило желание да осигури стипендии на студенти от Китай, които искат да се обучават у нас, както и за докторски и допълнителни специализации, основно в областта на медицинската наука.

Още през октомври тази година се очаква няколко ректора на висши учебни заведения в Китай също да дойдат на официална визита у нас.

Tags: ,

Comments are closed.