Софийска медицина

Асоциацията на студентите-медици в България-София (АСМБ-София) е доброволна неправителствена организация, работеща в интерес на студентите по медицина в Медицински университет – София. АСМБ-София представлява повече от 500 студенти по медицина, като също така е активен член на Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), Международната федерация на асоциациите на студентите-медици (IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations) и на Европейската асоциация на студентите-медици (EMSA – European Medical Students Association). Една от основните цели е обединяването на студентите по медицина и повишаването на тяхната професионална квалификация.

Основен фокус на работата на АСМБ-София е осигуряването на възможности за студентите медици, чрез които те да надградят знанията си и уменията си, за да са по-подготвени за бъдещата си роля в обществото. Един от начините, чрез които организацията осъществява това, са обменните програми към Международната федерация на асоциациите на студентите-медици. Всяка година тя дава шанс на студентите да заминат на четириседмичен обмен в друга държава, където да работят по научен проект или в клинично отделение и по този начин да развият своите умения. По този начин им помага не само да развият своите професионални умения, но и да израснат в личностен план чрез опознаването на друга култура, работата в различна здравна система и множеството приятелства и контакти, които развиват в рамките на този един месец. Обменните програми са това, което помага на студентите да бъдат лекари с всеобхватен кръгозор по отношение на проблемите на общественото и глобално здраве.

През изминалата година повече от 60 студенти от Медицински университет-София имаха възможност да заминат на научен или професионален обмен и по този начин да обогатят своите умения и да се приближат с една стъпка по-близо до лекаря, който искат да бъдат. Те имаха възможността да избират между над 70 държави, сред които Австрия, Южна Корея, Швейцария, Испания, Тайланд и много други.

Международният конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари (International Congress of Medical Sciences – ICMS) ще се проведе за осемнадесета поредна година на 9-12 май 2019г. в Медицински университет – София. Организатор на научния форум е Асоциацията на студентите-медици в България-София, а конгресът е под патронажа на Ректора на Медицински университет-София – проф. д-р Виктор Златков.

С големия си брой участници и разнообразна програма този конгрес не случайно печели репутацията на една от най-големите и перспективни конференции в Европа и осигурява на нашите участници контакт с над 500 млади медици. През изминалото издание на конгреса, което се проведе от 10-ти до 13-ти май, той беше посетен от  570 студенти и млади лекари от различни университети, сред които CambridgeUniversity, UniversityofDebrecen, LeidenUniversity и други.

Всяка година конгресът поставя акцент върху иновациите в медицината и най-новите подходи за лечение, както и върху напредъка в науката. С цел насърчаване на студентската научна дейност по време на конгреса младите ученипредставят своите разработки в 4 категории: Терапия, Хирургия, Предклиника и Обществено здраве. Най-добрите презентации от всяка категория участват за голямата парична награда на конгреса.

Регистрацията за предстоящото осемнадесето издание на конгреса ще отвори през октомври месец, като желаещите да представят своята научна разработка ще могат да я изпратят до 8-ми март и да заявят желанието си да се включат в рамките на постерната или оралната сесия на конгреса. Повече информация за изискванията към научните абстракти и конгреса може да намерите на www.icmsbg.org.

Comments are closed.