VII Национален конгрес по алергология с международно участие

От 16 до 18 ноември 2018г в София, Парк хотел „Москва” ще се проведе  VII  Национален конгрес по алергология с  межународно участие, организиран от Българското дружество по алергология / БДА /, основано през 1973 г. и член-основател на Съюза на българските медицински специалисти / СБМС /, дългогодишен член на  Европейската академия по алергология и клинична имунология / EAACI / и на Световната алергична  организация  / WAO /. Откриването на конгреса ще бъде на 16 ноември 2018г от 16ч в София, Парк хотел „Москва”.

Алергичните заболявания са едни от най-обществено значимите заболявания на съвременността, които ни изправят пред сериозни здравни, финансови и социални предизвикателства.  Днес се приема, че около 30 – 35% от човешката популация, особено в силно развитите индустриално страни, е алергизирана към най-различни фактори от външната и вътрешна среда на организма, т.н. алергени, като този процент, по данните Световната здравна организация, ще достигне  към 2025-30г  до 50%., с всички произтичащи от това проблеми пред цялото общество.

В България данните показват, че не по-малко от 25% от населението е също алергизирано и страда от различни алергични заболявания – бронхиална астма, алергичен ринит, уртикария, хранителна и лекарствена алергия  и др. Във връзка с това трябва да се подчертае, че алергологията в България има много успешно развитие,  въз основа на дългогодишни традиции  и днес българският алергично болен пациент може да получи най-съвременна  диагностика и лечение.

Основание за това твърдение ни дава фактът, че ние имаме у нас над 120 сертифицирани специалисти по клинична алергология, въз основа на добре организирана програма за специализация по „Клинична алергология” в продължение на 4 години, които специалисти са разпределени сравнително добре географски в страната ни, работещи в публични или частни здравни заведения. Това позволява лесен достъп на пациентите до високо-специализирана алергологична помощ.  Съществено допринасят в това отношение съществуващата от дълги години в МУ, София Катедра и Клиника по алергология и нейната голяма активност в подготовката на младите кадри и клиничното изпитване на редица лекарствени анти-алергични средства.

Организираната по-късно специализация по клинична алергология в МУ, Плевен и в МУ, Пловдив успешно допълват  академичната структура заангажирана в преподаването на алергологични знания и специализация на кадри. Трябва да отбележим, че България е една от малкото страни в Европа, а и в света, която повече от 50 години има лабораторна структура, произвеждаща над 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение на алергичните заболявания, съгласно изискванията на Европейската фармакопея, много успешно и широко използвани у нас и изнасяни в чужбина.

Важно е да се спомене, че благодарение активността на редица международно водещи фармацевтични компании в България, ние днес разполагаме с едни от най-съвременните лекарствени средства от групите на антихистаминовите препарати, глюкокортикостероидите за пер орално, парентерално и особено – инхалаторно приложение, анти-левкотриенови рецепторни инхибитори и др., а в последните години и с някои от най-новите биологични препарати за имунотерапия на основата на моноклонални антитела.  Всичко това ни дава основание да бъдем оптимисти за настоящето и бъдещото развитие на алергологията в страната ни. Това, което е крайно необходимо, за да отговорим на съвременните изисквания и обществената потребност, е създаването и реализирането  на Национална програма за  контрол на алергичните заболявания с фокус върху дихателните – бронхиална астма, ХОББ, алергичин ринит и риносинуит,  а и уртикарията, която програма трябва да се осъществи със  съвместните усилия на нашите колеги пулмолози и с подкрепата на Министерството на здравеопазването и пациентските организации.

Фактически такава програма беше разработена още преди няколко години, но за съжаление поради финансови и някои организационни причини не беше реализирана.Т.е. това което е необходимо сега е цялото общество  да осъзнае нейната необходимост и тя в най-скоро време да стане факт.

В конгреса ще участват  като делегати 130 членове и асоциирани членове на БДА и  14 чужденци / от Англия, Германия, Италия, Словения, Португалия, Македония /. За участие  в Конгреса, от българска страна,  са представили 48 авторски заглавия, от които 5 пленарни доклада, 15 орални презентации и  28 постера, показващи високото ниво на българската алергологична наука и практика.Специално трябва да се подчертае много активното участие на младите български алерголози с много качествени, съобразно съвременните постижения на науката,  професионални презентации.

Искаме да благодарим  на нашите колеги и приятели от фармацевтичните фирми -спонсори на  конгреса ни, които направиха възможно неговото организиране и провеждане, с които имаме дългогодишно взаимноизгодно сътрудничество в интерес  на нашите пациенти.

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АЛЕРГОЛОГИЯ

Comments are closed.