Международно признание за българската неврохирургия

В Брюксел се проведе редовната конференция на Европейската асоциация на дружествата по неврохирургия (EANS). За лектор на събитието беше поканен Д-р Емануил Найденов, който представи разработка за комплексно лечение на мултиформен глиобластом. Касае се за случай на български пациент, който е опериран високотехнологично с радикално отстраняване на тумора.

При него е приложена и автоложна, дендритно-клетъчна ваксина, като последващо лечение на заболяването. Това поведение е строго индивидуално, като представлява опит за интегриране на специфичната имунотерапия към стандартните подходи за контрол на тумора още в момента на поставянето на диагнозата.

Бързият напредък в тази област е признат и с Нобелово отличие по медицина за 2018 г., което се даде на американеца Джеймс Алисън и японеца Тасуку Хонджо за техните постиженията в областта на имунотерапията на меланома.

Презентацията на Д-р Найденов беше включена с три други разработки в майсторски клас за допълнителна квалификация на млади неврохирурзи, избрали своето развитие в областта на комплексното лечение на високостепенните глиоми на централната нервна система.

Специалната покана от страна на организаторите за изнасянето на тази обучителна лекция е прецедент в историята на българската неврохирургия и представлява международно признание за качеството на клиничната и научна дейност на екипа приложил този метод. Подобна атестация е логичен резултат от изгражданото с години доверие и колаборация с болнични институции в Белгия, Швеция, Норвегия и Германия. Българският екип продължава да бъде важна и неизменна част от международна сътрудническа мрежа за въвеждане на последните научни разработки и постижения в клиничната практика.

Д-р Емануил Найденов е опитен неврохирург, хоноруван асистент, Председател на Българското дружество по невроонкология. Практикува клиничната си и научна дейност в УБ „Св. Иван Рилски” гр. София. Той е водещ автор на множество разработки в областта на диагностиката и лечението на туморите на централната нервна система.

Tags: 

Comments are closed.