Българска асоциация за изследване и лечение на болката организира…

От 3 до 5 юни 2010 г. в Интерхотел “Велико Търново”, гр. Велико Търново V Национална конференция за лечение на болката (с международно участие), с подкрепата на Научното дружество на анестезиолозите в България, по следните научни теми:

1. Невропатична болка; 2. Ревматоидна болка; 3. Онкологична болка; 4. Следоперативна болка и седация; 5. Болка при амбулаторни операции и изгаряния; 6. Алтернативни методи за лечение на болката; 7. Етични и психологични проблеми на болката; 8. Травма и болка; 9. Физиотерапевтични методи за лечение на болката.

В рамките на конференцията ще се проведат сателитни симпозиуми на тема: “Мониториране в следоперативния период, вкл. и моноториране на болката” и “Нови тенденции в дихателната реанимация”.

Форми на участие: 1. Пленарни доклади; 2. Съобщения под формата на устен доклад (до 10 мин.); 3. Постери (90/120 см); 4. Сателитни симпозиуми.
Краен срок за предаване на резюметата – 1 април 2010 г.
Срок за приемане на заявки за участие – 30 април 2010 г.
Такса за участие: до 30 април 2010 г. – 70 лв; след 30 април – 90 лв.
София 1431, бул. “Св. Георги Софийски” 1, тел./факс: 92-30-570; e-mail: kail_medfac@abv.bg
Председател: проф. д-р Иван Смилов, дмн.

Tags: 

Comments are closed.