Мила родино (здравно-духовна, историческа и религиозна култура на подрастващите)

“Мила Родино” е нарекъл новата си книга известният публицист Тотко Найденов. И в нея като в съвременен пъстър калейдоскоп авторът е подбрал своите размисли, отношения и мнения по актуални и тревожни въпроси, засягащи и застрашаващи развитието и бъдещето на нашето общество и народа ни.

Писателят напомня за пореден път значението и смисъла на моралните устои и традиции, съхранили нацията ни през вековете; осветлява със специфичното си перо образите на народни водачи и герои, припомня стихотворения и песни, които са закърмили поколения българи с обич към родното, с преклонение пред земята ни и нейната славна история. И не отминава заплахите, които с ежедневните предизвикателства на новото време са насочени към заличаването ни като народ и идентичност.

“Мила Родино” е книга, достойна за всяка семейна библиотека – повик и зов за освестяване, израз на непреклонна синовна обич към Отечеството.

Иван Есенски, в. “Словото днес”, орган на Съюза на българските писатели

Comments are closed.