XXII Чилови дни: Елате на “Чилови дни”!

Ще бъдат проведени на 8 юни, събота, 12 ч. на традиционното място – в Къщата-музей “Проф. К. Чилов”, с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина.

Те се провеждат неизменно от 1998 г. за 22-ри пореден път, на едно и също място, в съботен ден, точно в 12 ч.

Елате да почетем делото и паметта на най-големия български клиницист-енциклопедист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), дипломирал се във Виена, автор на над 230 научни труда (немалко от тях – директно на немски език) във всички области на вътрешната медицина – пулмология, кардиология, ендокринология, гастроентерология, хепатология, нефрология, хематология, паразитология, нутриционизъм; създател на клиничната лаборатория в България; блестящ преподавател и научен ръководител на плеада клиницисти.

С Наградата “Проф. К. Чилов” ще бъде удостоен проф. Анастас Бацалов, ръководител на Катедрата и Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести при МУ – Пловдив.

Tags: , ,

Comments are closed.