Документация МУ – Пловдив

Уважаеми колеги, патрньори и приятели,

В края на втория ми мандат като Ректор на Медицински университет – Пловдив отправям към всички Вас  своята благодарност за ползотворното ни сътрудничество.

Признателен съм за Вашата подкрепа, безкористна помощ и колегиален тон при съвместната ни работа за развитието на нашия Университет и за по-доброто бъдеще на младите хора.

Вярвам, че заедно сме допринесли за утвърждаване авторитета на академичното образование в България.

Пожелавам Ви здраве, неспирен стремеж към развитие, творчески сили и вяра, че ще успуум!

 

Чл.-Кор. Проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Ректор

 

Пловдив, 11 септември 2019 г.

Tags: ,

Comments are closed.