Писмо от Управителния съвет на Българско дерматологично дружество

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

 

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

 

ДО ДЕКАНА НА

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СОФИЯ

ЧЛ. КОР. ПРОФ. ИВАН МИТОВ

 

ДО РЕКТОРА НА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ПРОФ. ВИКТОР ЗЛАТКОВ

Уважаеми Доц. Ангелов,

Уважаеми Проф. Митов,

Уважаеми Проф. Златков,

 

Със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ от 2019 г. в сградата на Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска“, гр. София се нанася „временно“ клиниката по Алергология.

Разбираме големите трудности и проблеми, пред които е изправен главния лекар на Александровска болница,чийто сграден фонд е остарял и честите му значителни повреди налагат решения, които са в ущърб на отделните клиники и техния персонал.

Бихме искали да Ви запознаем с част от историята на университетската кожна клиника. Тя е открита през 1936 г., като преди това нейния директор Проф.Богомил Берон (1866-1936) изпраща на свои разноски двама български архитекти със задачата да проучат архитектурата и устройството на елитните кожни клиники в Европа и направят проект съобразен с местните условия. Проф. Богомил Берон е най- големият дарител благодетел сред медицинските среди. Проф. Ст. Белинов отделя значително място в книгата си „История на Александровската болница 1884-1934 г.“ (1936 г.) на описанието на Проф. Б. Берон: „Когато се касаеше до обществена работа,до неговата специалност,той не жалеше своите средства.“

В списание „Българска клиника“ от 1936 г. четем : „Медицинският Факултетен Съвет е приел едно голямо дарение направено от директора на Кожно-венерологическата клиника: „…при условие, че  новопостроеното здание за кожно-венерологична клиника служи само за нуждите на кожно-венерологичната клиника““.

Професор Богомил Берон е един от колосите на българската медицина – Декан на Медицински

Факултет (1926-1927г.), председател на Природо-математическия клон на БАН (1932-1933г.), един от основателите на БЛС и негов председател (1908-1919 г.) и редактор на съюзното списание  „Летописи“, Носител на ордена на „Почетния легион“ (1936 г.).

Завещанието на един от основателите на МФ  и изтъкнат представител на академичната медицина в

България би следвало да има и своята морална стойност, след като материалните му активи са вече изчерпани.

Надяваме се,че Деканатът на МФ и Ректоратът на МУ ще реагират адекватно на волята на един изтъкнат свой предшественик.

Това е вторият опит да се усвои част от територията на университетската кожна клиника „временно“.

През 2008 г. бе наредено преместване на психиатричната клиника в сградата на  университетската кожна клиника. Тогавашният директор – Проф. Николай Цанков уведоми Европейската Академия по Дерматология и Венерология и нейния директор Професор Алберто Джианети, който написа до авторитетните органи, че „българската университетска кожно-венерическа клиника в София е една от най-добрите, които той е посетил в Източна Европа и  МУ-София  би следвало да се гордее с нея“. Голяма помощ и съдействие за съхраняването на целостта и облика на кожно-венерическа клиника в София оказа и ген. Стоян Тонев.

Уважаеми Доц. Ангелов,

Уважаеми Проф. Митов,

Уважаеми Проф. Златков,

Надяваме се,че ще се съобразите със заветите и завещанието на един български възрожденски учен насочени към бъдещето на българска академична структура, която той е създал и подкрепил мисловно, организационно и материално.

 

 

Управителен съвет на БДД

 

 

Доц. Д-р Гриша Матеев,

Председател на БДД

Comments are closed.