На вниманието на УС на БЛС: Да поискаме 35-часова работна седмица!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В много европейски страни е въведена 35-часова работна седмица за медицинския персонал. Причините: застаряването и преумората.

Много добре знаете, че съсловието ни вероятно е на първо място по заболеваемост и смъртност, по-високи отколкото и на миньорите, дължащи се на: Бърн-аут-синдрома; преизтощението, особено след нощни дежурства; високата отговорност, която поема за човешкия живот; контактите с пациенти, болни от инфекциозни заболявания и заразяването с тях (хепатит, хеморагична треска, грип). При нас застаряването също е проблем. Да добавим още и заетостта на две, дори три работни места. И, още: необходимостта от непрекъснато поддържане и повишаване на квалификация.

30% от 2-те хиляди педиатри са в пенсионна възраст, но продължават да работят. И само те ли?!

Намирам за уместно да поискаме от МС, МЗ и Министерството на труда и социалната политика да въведат 35-часов работен ден за лекарите. Най-подходящото време за това ми се струва предстоящото 26-то честване на Деня на българския лекар, където сигурно ще присъства и Колегиумът на МЗ.

Tags: 

Comments are closed.