Авторски екип от МУ-Варна бе отличен за високи научни постижения от СУБ

Авторски екип от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването на Факултета по обществено здравеопазване в състав проф. Антония Димова, доц. Мария Рохова, проф. Стефка Коева, доц. Елка Атанасова, доц. Любомира Коева и проф. Тодорка Костадинова, получи грамота за високи научни постижения в областта на обществените науки за 2019 г. за изданието: „Bulgaria: Health systems review. Health Systems in Transition”, 2018. Книгата е част от поредицата на Европейската обсерватория за здравни системи и политики – „Здравни системи в преход”.

Изследването представлява актуален анализ и оценка на управлението, финансирането, предоставянето на здравни услуги и функционирането на здравната система в България по отношение на качеството, ефективността, равнопоставеността и достъпността в здравеопазването.

Изследвана е здравната система в нейната цялост, тясно свързана с политическия процес и вземането на решения в здравеопазването. В научният труд се прави задълбочен преглед, анализ и научен коментар на проведените през последните години (2012 – 2018) реформи в здравеопазването и са изведени основните предизвикателства и проблеми в тази област.

Tags: 

Comments are closed.