Съд за журналистите–клеветници!

Експертното заключение относно смъртта на 3-годишното детенце недвусмислено показва, както се и очакваше, неспасяемо положение – фудроянтно протекла двустранна хеморагична пневмония, придружена от смъртоносния срив на надбъбречните жлези Уотърхаус – Фредериксен. Жалко за момченцето, но медицината, уви, понякога е безсилна; нашите дълбоки съболезнования към близките му.

Но настървението, с което някои от журналистите се нахвърлиха върху невинната лекарка, не им е първица. Да оставим неграмотността им. “Детска педиатрия” /те дори не знаят какво означава думата педиатрия; самата тя е детски болести!/; “кръвоизлив в надбъбречната жлеза” „сигурно си мислят, че има само една, като хипофизата или щитовидната жлеза“; “пневмония в надбъбречните жлези” /това вече е върхът на скудоумието!“.

Но некрофилията им и търсенето на всяка цена виновност у лекарите вече е нетърпимо! На колко колеги убиха достойнството и честта?! Като те окалят, после иди да доказваш, че нямаш сестра. И сега, като се оказа, че колежката е невинна, ще й се извинят ли, ще я компенсират ли по някакъв начин? Кой ще й плати изгубените нерви, стреса, униженията?

“Убийци в бели престилки!” – първи въведе този гнусен термин акад. Георги Джагаров. Никой от тогавашните лекари не му възрази; беше тоталитаризъм.

Сега уж е някаква що-годе демокрация.

Никой от журналистите не членува задължително в Съюза на българските журналисти; ерго, може и да не спазва неговия Етичен кодекс, който отхвърля клеветата.

Но има Наказателен кодекс, който важи за всички български граждани! Става въпрос за Раздел VIII „Обида и клевета“, чл. 147, ал. 1 „Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.“

Предлагам на УС на БЛС да дава на прокурора всеки журналист, който си позволи да наклевети наш колега!

Няма друг изход. Така, както се постъпва с биячите, съгласно чл. 131, ал. 2 от НК.

На зла круша – зъл прът!!

Tags: 

Comments are closed.